Product detail

Elektronická část továrního programovacího klíče

LEVEK, V. ŠTEFFAN, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Inicializační proces sestavené mechatronické vložky je realizován prostřednictvím továrního programovacího klíče. Klíč komunikuje kryptograficky zabezpečenou sběrnicí s mechatronickou vložkou a je zároveň připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB. Pomocí tohoto klíče je mechatronická vložka opatřena identifikačním číslem v rámci zakázky, jsou otestovány její periferie a také lze pomocí něj kompletně vyčíst paměť ve vložce. Proces inicializace, testování a komunikace s aplikací běžící v počítači je řízen 16 bitovým mikrokontrolérem MSP430FR5969 od výrobce Texas Instruments.

Keywords

Mechatronika; Zámek; Klíč; Kryptografie; Sběrnice;

Create date

02.10.2017

Location

UMEL, Tokoz, a.s.

Documents