Detail produktu

Analogová obvodová realizace matematického modelu více stavové statické paměti

PETRŽELA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o dvě dynamicky ekvivalentní plně analogové realizace matematického modelu vícehodnotové paměťové buňky v zapojení se dvěma rezonančními tunelovými diodami. Ampér voltové charakteristiky těchto diod jsou zobecněny a aproximovány po částech lineárními úseky se dvěma zlomy a negativními imitančními konvertory. Hodnoty napětí definující zlomové body jsou na funkčním vzorku odvozeny z napájecích napětí. Obě struktury byly verifikovány detailním měřením, přičemž se potvrdila existence strukturálně stabilních podivných atraktorů.

Klíčová slova

dynamický systém, chaos, nelineární dynamika, statická paměť

Datum vzniku

19.12.2017

Umístění

UREL FEKT VUT, Technická 12, místnost SD6.77

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www