Product detail

Analogová obvodová realizace matematického modelu více stavové statické paměti

PETRŽELA, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o dvě dynamicky ekvivalentní plně analogové realizace matematického modelu vícehodnotové paměťové buňky v zapojení se dvěma rezonančními tunelovými diodami. Ampér voltové charakteristiky těchto diod jsou zobecněny a aproximovány po částech lineárními úseky se dvěma zlomy a negativními imitančními konvertory. Hodnoty napětí definující zlomové body jsou na funkčním vzorku odvozeny z napájecích napětí. Obě struktury byly verifikovány detailním měřením, přičemž se potvrdila existence strukturálně stabilních podivných atraktorů.

Keywords

dynamický systém, chaos, nelineární dynamika, statická paměť

Create date

19.12.2017

Location

UREL FEKT VUT, Technická 12, místnost SD6.77

www