Product detail

Software FireDES

APELTAUER, T. APELTAUER, J. MISHUK, A. FEČER, T. PLÁŠEK, J.

Product type

software

Abstract

Program FireDES verze 1.0 je desktopová aplikace určená pro nestacionární numerický výpočet 2D teplotního pole s proměnnou výpočetní geometrií v čase simulující odhořívání asfaltové suspenze mezi kameny. Výpočetní síť v rastru 512 x 256 buněk je importována z obrázkové bitmapy a vzniklá soustava 131 072 lineárních rovnic je řešena Gauss-Seidlovou iterační metodou. Výpočetní geometrie, stejně jako materiálové vlastnosti, okrajové podmínky a výsledné teplotní pole je uloženo do bitového souboru.

Keywords

FireDES; asfalt; hoření

Create date

08.11.2017

Location

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

www