Detail produktu

Software EcoPoint

HIRŠ, J. KOŠIČANOVÁ, D. VRANAY, F. ŠTEFANCO, M. PLÁŠEK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software EcoPoint verze 1.0 je dvoumodulová softwarová aplikace určená pro nestacionární numerický výpočet 3D teplotního pole simulující 30 svislých zemních vrtů v polomasivu zeminy pod administrativní budovou EcoPoint v Košicích. Prostorová výpočetní síť s počtem více než 22,1 milionů výpočetních rovnic je řešena Gauss-Seidlovou iterační metodou v 3288 časových krocích. Získané výsledky jsou průběžně ukládány do samostatných souborů s příponou [*.eco]. Nestacionární okrajové podmínky numerického výpočtu jsou aplikovány podle skutečně naměřených dat v období 2014 až 2016.

Klíčová slova

software; numerická simulace; zemní vrty

Datum vzniku

09.06.2017

Umístění

Software EcoPoint verze 1.0 je uložen u autorů výsledku.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www