Product detail

Software EcoPoint

HIRŠ, J. KOŠIČANOVÁ, D. VRANAY, F. ŠTEFANCO, M. PLÁŠEK, J.

Product type

software

Abstract

Software EcoPoint verze 1.0 je dvoumodulová softwarová aplikace určená pro nestacionární numerický výpočet 3D teplotního pole simulující 30 svislých zemních vrtů v polomasivu zeminy pod administrativní budovou EcoPoint v Košicích. Prostorová výpočetní síť s počtem více než 22,1 milionů výpočetních rovnic je řešena Gauss-Seidlovou iterační metodou v 3288 časových krocích. Získané výsledky jsou průběžně ukládány do samostatných souborů s příponou [*.eco]. Nestacionární okrajové podmínky numerického výpočtu jsou aplikovány podle skutečně naměřených dat v období 2014 až 2016.

Keywords

software; numerická simulace; zemní vrty

Create date

09.06.2017

Location

Software EcoPoint verze 1.0 je uložen u autorů výsledku.

www