Detail publikace

Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz

CHROBOCZKOVÁ, A.

Originální název

Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz

Český název

Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá aktuálním urbanistickým trendem Smart City. Smart City není jen prázdným heslem, ale je systémem postupů, přístupů, opatření a inovací. Pojem Smart City je obtížně definovatelný, proto je problematika předvedena na modelovém příkladu, v tomto případě na městě Graz, které má podobné podmínky jako město Brno. Jsou zde definována jednotlivá kritéria Smart City v teorii i praxi. Poznatky z tohoto města mohou být aplikovány na město Brno. Smart City zde nevzniklo ze dne na den, ale postupným vývojem z předešlých urbanistických programů Urban a Urban II.

Český abstrakt

Článek se zabývá aktuálním urbanistickým trendem Smart City. Smart City není jen prázdným heslem, ale je systémem postupů, přístupů, opatření a inovací. Pojem Smart City je obtížně definovatelný, proto je problematika předvedena na modelovém příkladu, v tomto případě na městě Graz, které má podobné podmínky jako město Brno. Jsou zde definována jednotlivá kritéria Smart City v teorii i praxi. Poznatky z tohoto města mohou být aplikovány na město Brno. Smart City zde nevzniklo ze dne na den, ale postupným vývojem z předešlých urbanistických programů Urban a Urban II.

Klíčová slova

Graz; Graz-West; transformace; Smart City; Post-industriální město

Vydáno

10.11.2016

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5452-1

Kniha

URBANITY

Strany od

55

Strany do

58

Strany počet

70

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT129923,
 author="Adéla {Hýlová}",
 title="Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz",
 annote="Článek se zabývá aktuálním urbanistickým trendem Smart City. Smart City není jen prázdným heslem, ale je systémem postupů, přístupů, opatření a inovací. Pojem Smart City je obtížně definovatelný, proto je problematika předvedena na modelovém příkladu, v tomto případě na městě Graz, které má podobné podmínky jako město Brno. Jsou zde definována jednotlivá kritéria Smart City v teorii i praxi. Poznatky z tohoto města mohou být aplikovány na město Brno. Smart City zde nevzniklo ze dne na den, ale postupným vývojem z předešlých urbanistických programů Urban a Urban II.",
 booktitle="URBANITY",
 chapter="129923",
 howpublished="print",
 year="2016",
 month="november",
 pages="55--58",
 type="conference paper"
}