Publication detail

Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz

CHROBOCZKOVÁ, A.

Original Title

Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz

Czech Title

Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá aktuálním urbanistickým trendem Smart City. Smart City není jen prázdným heslem, ale je systémem postupů, přístupů, opatření a inovací. Pojem Smart City je obtížně definovatelný, proto je problematika předvedena na modelovém příkladu, v tomto případě na městě Graz, které má podobné podmínky jako město Brno. Jsou zde definována jednotlivá kritéria Smart City v teorii i praxi. Poznatky z tohoto města mohou být aplikovány na město Brno. Smart City zde nevzniklo ze dne na den, ale postupným vývojem z předešlých urbanistických programů Urban a Urban II.

Czech abstract

Článek se zabývá aktuálním urbanistickým trendem Smart City. Smart City není jen prázdným heslem, ale je systémem postupů, přístupů, opatření a inovací. Pojem Smart City je obtížně definovatelný, proto je problematika předvedena na modelovém příkladu, v tomto případě na městě Graz, které má podobné podmínky jako město Brno. Jsou zde definována jednotlivá kritéria Smart City v teorii i praxi. Poznatky z tohoto města mohou být aplikovány na město Brno. Smart City zde nevzniklo ze dne na den, ale postupným vývojem z předešlých urbanistických programů Urban a Urban II.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT129923,
 author="Adéla {Hýlová}",
 title="Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz",
 annote="Článek se zabývá aktuálním urbanistickým trendem Smart City. Smart City není jen prázdným heslem, ale je systémem postupů, přístupů, opatření a inovací. Pojem Smart City je obtížně definovatelný, proto je problematika předvedena na modelovém příkladu, v tomto případě na městě Graz, které má podobné podmínky jako město Brno. Jsou zde definována jednotlivá kritéria Smart City v teorii i praxi. Poznatky z tohoto města mohou být aplikovány na město Brno. Smart City zde nevzniklo ze dne na den, ale postupným vývojem z předešlých urbanistických programů Urban a Urban II.",
 booktitle="URBANITY",
 chapter="129923",
 howpublished="print",
 year="2016",
 month="november",
 pages="55--58",
 type="conference paper"
}