Detail publikace

Experimentální a výpočetní hodnocení valivého ložiska ocelová odolnost

NOHÁL, L. VACULKA, M.

Originální název

Experimental and Computational Evaluation of Rolling Bearing Steel Durability

Český název

Experimentální a výpočetní hodnocení valivého ložiska ocelová odolnost

Anglický název

Experimental and Computational Evaluation of Rolling Bearing Steel Durability

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Rolling element bearings are widely-used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors. In most cases it is damage on the raceway surface as a result of rolling contact fatigue (RCF). This article describes the fatigue analysis consists of determining service-life of a roller bearing using a stress-strain analysis with finite element method and subsequent numeric calculation using software fe-safe with application of multiaxial fatigue criterion. These theoretical results are compared to the experiments carried out on AXMAT test-rig with more accurate defect detection using acoustic emission method. Numerical service-life calculation can be applied as tool for fatigue life prediction of full scale bearing with sufficient correlation with experimental results.

Český abstrakt

Valivá ložiska jsou široce využívané strojní komponenty a jejich selhání může vést k poškození celého stroje. Toto selhání může být způsobeno mnoha faktory. Ve většině případů je to poškození povrchu oběžné dráhy v důsledku vzniku kontaktní únavy (RCF). Tento článek popisuje únavové analýzy je tvořen stanovení životnosti ložiska analýza namáhání pomocí metody konečných prvků a následné číselný výpočet pomocí softwaru fe-safe s uplatňování kritéria víceosé únavy. Tyto teoretické výsledky jsou porovnávány na základě pokusů provedených na zkušebním zařízení, AXMAT s přesnější detekce vadných metodou akustické emise. Numerický výpočet životnosti lze použít jako nástroj pro předpověď únava života plného rozsahu stupnice s dostatečnou korelace s experimentální výsledky.

Anglický abstrakt

Rolling element bearings are widely-used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors. In most cases it is damage on the raceway surface as a result of rolling contact fatigue (RCF). This article describes the fatigue analysis consists of determining service-life of a roller bearing using a stress-strain analysis with finite element method and subsequent numeric calculation using software fe-safe with application of multiaxial fatigue criterion. These theoretical results are compared to the experiments carried out on AXMAT test-rig with more accurate defect detection using acoustic emission method. Numerical service-life calculation can be applied as tool for fatigue life prediction of full scale bearing with sufficient correlation with experimental results.

Klíčová slova

Kontaktní únava, AXMAT ložisko, MKP, víceosé kritérium únavy

Vydáno

09.11.2016

Nakladatel

Tanger Ltd.

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-87294-69-7

Kniha

4. mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů

Edice

2016

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

4

Strany počet

4

URL

Plný text v Digitální knihovně

BibTex


@inproceedings{BUT129662,
 author="Libor {Nohál} and Miroslav {Vaculka}",
 title="Experimental and Computational Evaluation of Rolling Bearing Steel Durability",
 annote="Rolling element bearings are widely-used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors. In most cases it is damage on the raceway surface as a result of rolling contact fatigue (RCF). This article describes the fatigue analysis consists of determining service-life of a roller bearing using a stress-strain analysis with finite element method and subsequent numeric calculation using software fe-safe with application of multiaxial fatigue criterion. These theoretical results are compared to the experiments carried out on AXMAT test-rig with more accurate defect detection using acoustic emission method. Numerical service-life calculation can be applied as tool for fatigue life prediction of full scale bearing with sufficient correlation with experimental results.",
 address="Tanger Ltd.",
 booktitle="4. mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů",
 chapter="129662",
 doi="10.1088/1757-899X/179/1/012054",
 edition="2016",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Tanger Ltd.",
 year="2016",
 month="november",
 pages="1--4",
 publisher="Tanger Ltd.",
 type="conference paper"
}