Publication detail

Experimental and Computational Evaluation of Rolling Bearing Steel Durability

NOHÁL, L. VACULKA, M.

Original Title

Experimental and Computational Evaluation of Rolling Bearing Steel Durability

Czech Title

Experimentální a výpočetní hodnocení valivého ložiska ocelová odolnost

English Title

Experimental and Computational Evaluation of Rolling Bearing Steel Durability

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Rolling element bearings are widely-used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors. In most cases it is damage on the raceway surface as a result of rolling contact fatigue (RCF). This article describes the fatigue analysis consists of determining service-life of a roller bearing using a stress-strain analysis with finite element method and subsequent numeric calculation using software fe-safe with application of multiaxial fatigue criterion. These theoretical results are compared to the experiments carried out on AXMAT test-rig with more accurate defect detection using acoustic emission method. Numerical service-life calculation can be applied as tool for fatigue life prediction of full scale bearing with sufficient correlation with experimental results.

Czech abstract

Valivá ložiska jsou široce využívané strojní komponenty a jejich selhání může vést k poškození celého stroje. Toto selhání může být způsobeno mnoha faktory. Ve většině případů je to poškození povrchu oběžné dráhy v důsledku vzniku kontaktní únavy (RCF). Tento článek popisuje únavové analýzy je tvořen stanovení životnosti ložiska analýza namáhání pomocí metody konečných prvků a následné číselný výpočet pomocí softwaru fe-safe s uplatňování kritéria víceosé únavy. Tyto teoretické výsledky jsou porovnávány na základě pokusů provedených na zkušebním zařízení, AXMAT s přesnější detekce vadných metodou akustické emise. Numerický výpočet životnosti lze použít jako nástroj pro předpověď únava života plného rozsahu stupnice s dostatečnou korelace s experimentální výsledky.

English abstract

Rolling element bearings are widely-used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors. In most cases it is damage on the raceway surface as a result of rolling contact fatigue (RCF). This article describes the fatigue analysis consists of determining service-life of a roller bearing using a stress-strain analysis with finite element method and subsequent numeric calculation using software fe-safe with application of multiaxial fatigue criterion. These theoretical results are compared to the experiments carried out on AXMAT test-rig with more accurate defect detection using acoustic emission method. Numerical service-life calculation can be applied as tool for fatigue life prediction of full scale bearing with sufficient correlation with experimental results.

Keywords

Rolling contact fatigue, AXMAT, bearing, FEM, multiaxial fatigue criterion

Released

09.11.2016

Publisher

Tanger Ltd.

Location

Plzeň

ISBN

978-80-87294-69-7

Book

4. mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů

Edition

2016

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

URL

Full text in the Digital Library

BibTex


@inproceedings{BUT129662,
 author="Libor {Nohál} and Miroslav {Vaculka}",
 title="Experimental and Computational Evaluation of Rolling Bearing Steel Durability",
 annote="Rolling element bearings are widely-used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors. In most cases it is damage on the raceway surface as a result of rolling contact fatigue (RCF). This article describes the fatigue analysis consists of determining service-life of a roller bearing using a stress-strain analysis with finite element method and subsequent numeric calculation using software fe-safe with application of multiaxial fatigue criterion. These theoretical results are compared to the experiments carried out on AXMAT test-rig with more accurate defect detection using acoustic emission method. Numerical service-life calculation can be applied as tool for fatigue life prediction of full scale bearing with sufficient correlation with experimental results.",
 address="Tanger Ltd.",
 booktitle="4. mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů",
 chapter="129662",
 doi="10.1088/1757-899X/179/1/012054",
 edition="2016",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Tanger Ltd.",
 year="2016",
 month="november",
 pages="1--4",
 publisher="Tanger Ltd.",
 type="conference paper"
}