Detail produktu

Software pro výpočet řečových parametrů a statistickou analýzu

KISKA, T.

Typ produktu

software

Abstrakt

V oblasti zpracování a analýzy patologické řeči je nezbytným krokem, jak výpočet samotných řečových parametrů, tak tzv. binární klasifikace. Právě ta s určitou přesností určí vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného řečníka. Software CaCAT je schopen vypočítat celkem 119 řečových parametrů popisující zejména artikulaci, ale také fonaci, prozodii nebo plynulost řeči. Dále také poskytuje možnost klasifikační techniky založené na klasifikačních stromech (RF) a světově uznávané metriky pro hodnocení kvality binární klasifikace: klasifikační přesnost (ACC), senzitivita (SEN), specificita (SPE), kompromis mezi sensitivitou a specificitou (TSS), vzájemnou informaci (MI), Matthewsův korelační koeficient a Spearmanův koeficient pořadové korelace. Pro potřeby selekce řečových parametrů, lze využít metodu mRMR (minimum Redundancy Maximum Relevance).

Klíčová slova

Statistická analýza, korelace, regrese, dyzartrická řeč, artikulace, hypokineticka dysartrie, parametrizace řeči, zpracování řečových signálů

Datum vzniku

25.08.2016

Umístění

http://splab.cz/en/download/software/software-pro-vypocet-recovych-parametru-a-statistickou-analyzu

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty