Product detail

Software pro výpočet řečových parametrů a statistickou analýzu

KISKA, T.

Product type

software

Abstract

V oblasti zpracování a analýzy patologické řeči je nezbytným krokem, jak výpočet samotných řečových parametrů, tak tzv. binární klasifikace. Právě ta s určitou přesností určí vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného řečníka. Software CaCAT je schopen vypočítat celkem 119 řečových parametrů popisující zejména artikulaci, ale také fonaci, prozodii nebo plynulost řeči. Dále také poskytuje možnost klasifikační techniky založené na klasifikačních stromech (RF) a světově uznávané metriky pro hodnocení kvality binární klasifikace: klasifikační přesnost (ACC), senzitivita (SEN), specificita (SPE), kompromis mezi sensitivitou a specificitou (TSS), vzájemnou informaci (MI), Matthewsův korelační koeficient a Spearmanův koeficient pořadové korelace. Pro potřeby selekce řečových parametrů, lze využít metodu mRMR (minimum Redundancy Maximum Relevance).

Keywords

Statistická analýza, korelace, regrese, dyzartrická řeč, artikulace, hypokineticka dysartrie, parametrizace řeči, zpracování řečových signálů

Create date

25.08.2016

Location

http://splab.cz/en/download/software/software-pro-vypocet-recovych-parametru-a-statistickou-analyzu

www

Documents