Detail produktu

Venkovní robotická platforma pro snímání senzorových dat a experimentální ověřování algoritmů 3D rekonstrukce

MATERNA, Z. BERAN, V. ŠPANĚL, M. VEĽAS, M. KAPINUS, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o funkční vzorek robotické platformy vybavené senzory k získávání dat pro analýzu a ověřování algoritmů 3D rekonstrukce a mapování. Robot využívající podvozek Pioneer 3-AT je schopen pohybu ve vnitřním i venkovním prostředí a umožňuje tak například oveřovat funkčnost algoritmů počítačového vidění pro autonomní vozidla. Softwarové vybavení je založené na meta-operačním systému ROS (Robot Operating System) definujícím strukturu senzorických dat a řídicích povelů. Vytvořené moduly pro ROS obsahují nástroje pro záznam a zpracování dat a umožňují snadnou přenositelnost vyvinutých algoritmů na jiné platformy. Platformu je možné řidit jak ručně pomocí bezdrátového joysticku, tak autonomně, zadáním cíle v mapě bezprostředního okolí.

Klíčová slova

venkovní platforma, Velodyne LiDAR, stereo kamera, experimentální data, ROS, autonomní vozidlo

Datum vzniku

22.10.2015

Umístění

Laboratoř O104 (1. np), budova FIT VUT v Brně, Božetěchova 1, 612 66 Brno, Česká republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www