Detail produktu

Nízkonapěťový nízkopříkonový invertující a neinvertující loser-take-all obvod

KHATEB, F. FUJCIK, L. PAVLÍK, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Nový nízkonapěťový nízkopříkonový invertující a neinvertující loser-take-all obvod s použitím zesilovače typu DDA (differential difference amplifier), jehož CMOS struktura využívá novou techniku BD-QFG (bulk-driven quasi-floating-gate).

Klíčová slova

Bulk-driven quasi-floating-gate MOS

Datum vzniku

02.02.2016

Umístění

Funkční vzorek je umístěn na pracovišti řešitele - 6.29, Technická 10, Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty