Product detail

Nízkonapěťový nízkopříkonový invertující a neinvertující loser-take-all obvod

KHATEB, F. FUJCIK, L. PAVLÍK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Nový nízkonapěťový nízkopříkonový invertující a neinvertující loser-take-all obvod s použitím zesilovače typu DDA (differential difference amplifier), jehož CMOS struktura využívá novou techniku BD-QFG (bulk-driven quasi-floating-gate).

Keywords

Bulk-driven quasi-floating-gate MOS

Create date

02.02.2016

Location

Funkční vzorek je umístěn na pracovišti řešitele - 6.29, Technická 10, Brno

www

Documents