Detail publikace

Metoda dlouhodobého sledování viability dospělých kardiomyocytů s využitím technik konfokální mikroskopie

ČMIEL, V. ODSTRČILÍK, J. SVOBODA, O. BAIAZITOVA, L. PROVAZNÍK, I.

Originální název

Method for Adult Cardiomyocytes Long-Term Viability Monitoring Using Confocal Microscopy Techniques

Český název

Metoda dlouhodobého sledování viability dospělých kardiomyocytů s využitím technik konfokální mikroskopie

Anglický název

Method for Adult Cardiomyocytes Long-Term Viability Monitoring Using Confocal Microscopy Techniques

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The article deals with confocal microscopy techniques that can be successfully used for adult cardiomyocyte viability monitoring. The main technique is designed to be available for long time measurements in confocal microscope chamber equipped with heating system and CO2 control system. The technique uses Calcein as viability indicator and time-resolved fluorescence measurements.

Český abstrakt

Tento článek se zabývá technikami konfokální mikroskopie, které mohou být úspěšně použity pro dlouhodobé monitorování viability dospělých kardiomyocytů. Hlavní technika je navržen tak, aby byl schopná zajistit dlouhodobé měření s využitím konfokálním mikroskopu a jeho komory opatřené topným systémem a řízeným systémem CO2. Technika používá Calcein jako indikátor viability a měření časově rozlišené fluorescence.

Anglický abstrakt

The article deals with confocal microscopy techniques that can be successfully used for adult cardiomyocyte viability monitoring. The main technique is designed to be available for long time measurements in confocal microscope chamber equipped with heating system and CO2 control system. The technique uses Calcein as viability indicator and time-resolved fluorescence measurements.

Rok RIV

2015

Vydáno

07.09.2015

Nakladatel

Computing in Cardiology, Inc.

Místo

Nice, France

ISBN

978-1-4799-4347-0

Kniha

Computing in Cardiology 2015

Edice

42

Strany od

961

Strany do

964

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT118310,
 author="Vratislav {Čmiel} and Jan {Odstrčilík} and Ondřej {Svoboda} and Larisa {Baiazitova} and Ivo {Provazník}",
 title="Method for Adult Cardiomyocytes Long-Term Viability Monitoring Using Confocal Microscopy Techniques",
 annote="The article deals with confocal microscopy techniques that can be successfully used for adult cardiomyocyte viability monitoring. The main technique is designed to be available for long time measurements in confocal microscope chamber equipped with heating system and CO2 control system. The technique uses Calcein as viability indicator and time-resolved fluorescence measurements.",
 address="Computing in Cardiology, Inc.",
 booktitle="Computing in Cardiology 2015",
 chapter="118310",
 edition="42",
 howpublished="print",
 institution="Computing in Cardiology, Inc.",
 year="2015",
 month="september",
 pages="961--964",
 publisher="Computing in Cardiology, Inc.",
 type="conference paper"
}