Detail publikace

Segmentace kostních metastatikých nádorových lézí ve 3D CT datech páteře

CHMELÍK, J. JAKUBÍČEK, R. JAN, J.

Originální název

Segmentace kostních metastatikých nádorových lézí ve 3D CT datech páteře

Český název

Segmentace kostních metastatikých nádorových lézí ve 3D CT datech páteře

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou rozlišení nádorů metastazovaných do kostí, zejména pak do oblasti páteře. Úvodem jsou rozebrány základní principy vzniku metastází, jejich pravděpodobnosti výskytu a základní členění do dvou kategorií. Dále jsou představeny dříve publikované práce, které řeší obdobnou problematiku. Hlavní část práce se zabývá segmentačními a klasifikačními přístupy a jejich využití pro klasifikaci těchto lézí ve 3D CT obrazových datech páteře. Jmenovitě v návaznosti na dřívější část projektu jsou testovány algoritmy Markovských náhodných polí s Bayesovskou klasifikací, metody texturní a tvarové analýzy s využitím umělých neuronových sítí jako klasifikátoru a metody využívající teorie grafů a řezů grafem. Další část porovnává dosažené výsledky mezi sebou a rozebírá možnosti modifikace testovaných metod ke zvýšení jejich účinnosti. Závěrem jsou řešeny možnosti optimalizace dosažených výsledků a jejich využití v lékařské praxi pro omezení rutinních lékařských úkolů a k následné analýze časového vývoje metastatických lézí a jejich reakce na aplikovanou léčbu.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou rozlišení nádorů metastazovaných do kostí, zejména pak do oblasti páteře. Úvodem jsou rozebrány základní principy vzniku metastází, jejich pravděpodobnosti výskytu a základní členění do dvou kategorií. Dále jsou představeny dříve publikované práce, které řeší obdobnou problematiku. Hlavní část práce se zabývá segmentačními a klasifikačními přístupy a jejich využití pro klasifikaci těchto lézí ve 3D CT obrazových datech páteře. Jmenovitě v návaznosti na dřívější část projektu jsou testovány algoritmy Markovských náhodných polí s Bayesovskou klasifikací, metody texturní a tvarové analýzy s využitím umělých neuronových sítí jako klasifikátoru a metody využívající teorie grafů a řezů grafem. Další část porovnává dosažené výsledky mezi sebou a rozebírá možnosti modifikace testovaných metod ke zvýšení jejich účinnosti. Závěrem jsou řešeny možnosti optimalizace dosažených výsledků a jejich využití v lékařské praxi pro omezení rutinních lékařských úkolů a k následné analýze časového vývoje metastatických lézí a jejich reakce na aplikovanou léčbu.

Klíčová slova

segmentace kostních metastatických lézí, analýza 3D CT obrazových dat

Rok RIV

2015

Vydáno

24.07.2015

Nakladatel

NEXSYS, Ltd., Bratislava

Místo

Bratislava, Slovak republic

ISBN

978-80-972051-0-2

Kniha

Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015

Strany od

107

Strany do

117

Strany počet

11

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT115491,
 author="Jiří {Chmelík} and Roman {Jakubíček} and Jiří {Jan}",
 title="Segmentace kostních metastatikých nádorových lézí ve 3D CT datech páteře",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou rozlišení nádorů metastazovaných do kostí, zejména pak do oblasti páteře. Úvodem jsou rozebrány základní principy vzniku metastází, jejich pravděpodobnosti výskytu a základní členění do dvou kategorií. Dále jsou představeny dříve publikované práce, které řeší obdobnou problematiku. Hlavní část práce se zabývá segmentačními a klasifikačními přístupy a jejich využití pro klasifikaci těchto lézí ve 3D CT obrazových datech páteře. Jmenovitě v návaznosti na dřívější část projektu jsou testovány algoritmy Markovských náhodných polí s Bayesovskou klasifikací, metody texturní a tvarové analýzy s využitím umělých neuronových sítí jako klasifikátoru a metody využívající teorie grafů a řezů grafem. Další část porovnává dosažené výsledky mezi sebou a rozebírá možnosti modifikace testovaných metod ke zvýšení jejich účinnosti. Závěrem jsou řešeny možnosti optimalizace dosažených výsledků a jejich využití v lékařské praxi pro omezení rutinních lékařských úkolů a k následné analýze časového vývoje metastatických lézí a jejich reakce na aplikovanou léčbu.",
 address="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 booktitle="Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015",
 chapter="115491",
 howpublished="online",
 institution="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 year="2015",
 month="july",
 pages="107--117",
 publisher="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 type="conference paper"
}