Publication detail

Segmentace kostních metastatikých nádorových lézí ve 3D CT datech páteře

CHMELÍK, J. JAKUBÍČEK, R. JAN, J.

Original Title

Segmentace kostních metastatikých nádorových lézí ve 3D CT datech páteře

Czech Title

Segmentace kostních metastatikých nádorových lézí ve 3D CT datech páteře

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou rozlišení nádorů metastazovaných do kostí, zejména pak do oblasti páteře. Úvodem jsou rozebrány základní principy vzniku metastází, jejich pravděpodobnosti výskytu a základní členění do dvou kategorií. Dále jsou představeny dříve publikované práce, které řeší obdobnou problematiku. Hlavní část práce se zabývá segmentačními a klasifikačními přístupy a jejich využití pro klasifikaci těchto lézí ve 3D CT obrazových datech páteře. Jmenovitě v návaznosti na dřívější část projektu jsou testovány algoritmy Markovských náhodných polí s Bayesovskou klasifikací, metody texturní a tvarové analýzy s využitím umělých neuronových sítí jako klasifikátoru a metody využívající teorie grafů a řezů grafem. Další část porovnává dosažené výsledky mezi sebou a rozebírá možnosti modifikace testovaných metod ke zvýšení jejich účinnosti. Závěrem jsou řešeny možnosti optimalizace dosažených výsledků a jejich využití v lékařské praxi pro omezení rutinních lékařských úkolů a k následné analýze časového vývoje metastatických lézí a jejich reakce na aplikovanou léčbu.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá problematikou rozlišení nádorů metastazovaných do kostí, zejména pak do oblasti páteře. Úvodem jsou rozebrány základní principy vzniku metastází, jejich pravděpodobnosti výskytu a základní členění do dvou kategorií. Dále jsou představeny dříve publikované práce, které řeší obdobnou problematiku. Hlavní část práce se zabývá segmentačními a klasifikačními přístupy a jejich využití pro klasifikaci těchto lézí ve 3D CT obrazových datech páteře. Jmenovitě v návaznosti na dřívější část projektu jsou testovány algoritmy Markovských náhodných polí s Bayesovskou klasifikací, metody texturní a tvarové analýzy s využitím umělých neuronových sítí jako klasifikátoru a metody využívající teorie grafů a řezů grafem. Další část porovnává dosažené výsledky mezi sebou a rozebírá možnosti modifikace testovaných metod ke zvýšení jejich účinnosti. Závěrem jsou řešeny možnosti optimalizace dosažených výsledků a jejich využití v lékařské praxi pro omezení rutinních lékařských úkolů a k následné analýze časového vývoje metastatických lézí a jejich reakce na aplikovanou léčbu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT115491,
 author="Jiří {Chmelík} and Roman {Jakubíček} and Jiří {Jan}",
 title="Segmentace kostních metastatikých nádorových lézí ve 3D CT datech páteře",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou rozlišení nádorů metastazovaných do kostí, zejména pak do oblasti páteře. Úvodem jsou rozebrány základní principy vzniku metastází, jejich pravděpodobnosti výskytu a základní členění do dvou kategorií. Dále jsou představeny dříve publikované práce, které řeší obdobnou problematiku. Hlavní část práce se zabývá segmentačními a klasifikačními přístupy a jejich využití pro klasifikaci těchto lézí ve 3D CT obrazových datech páteře. Jmenovitě v návaznosti na dřívější část projektu jsou testovány algoritmy Markovských náhodných polí s Bayesovskou klasifikací, metody texturní a tvarové analýzy s využitím umělých neuronových sítí jako klasifikátoru a metody využívající teorie grafů a řezů grafem. Další část porovnává dosažené výsledky mezi sebou a rozebírá možnosti modifikace testovaných metod ke zvýšení jejich účinnosti. Závěrem jsou řešeny možnosti optimalizace dosažených výsledků a jejich využití v lékařské praxi pro omezení rutinních lékařských úkolů a k následné analýze časového vývoje metastatických lézí a jejich reakce na aplikovanou léčbu.",
 address="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 booktitle="Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015",
 chapter="115491",
 howpublished="online",
 institution="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 year="2015",
 month="july",
 pages="107--117",
 publisher="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 type="conference paper"
}