Detail produktu

Calculation Area verze 4.0 Education (CalA 4.0e)

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Softwarová aplikace s názvem Calculation Area (CalA) verze 4.0 Education je určena především pro řešení teplotně-vlhkostního pole se zaměřením na úlohy stavební fyziky. Nelineární a časově neustálený numerický výpočet je založen na třech rovnicích difuze, které jsou vzájemně provázány a prostorově diskretizovány metodou kontrolních objemů. Tyto tři diferenciální rovnice popisují transport tepla, vody a vodní páry v anorganickém pórovitém materiálu v závislosti na gradientu teplot a tlaků. Tato softwarová aplikace má také vlastní plnohodnotné grafické prostředí, které umožňuje tvorbu 2D, rotačně symetrické i 3D výpočetní geometrie, definici nelineárních materiálových vlastností i nestacionárních okrajových podmínek včetně vnitřních zdrojů. Vlastní solver integrovaný v softwaru CalA umožňuje více vláknový numerický výpočet Gauss-Seidlovou iterační metodou v kombinaci s metodou Newton-Raphson.

Klíčová slova

software CalA; numerické modelování; teplotní pole; vlhkostní pole

Datum vzniku

06.05.2015

Umístění

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www