Product detail

Calculation Area verze 4.0 Education (CalA 4.0e)

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Product type

software

Abstract

Softwarová aplikace s názvem Calculation Area (CalA) verze 4.0 Education je určena především pro řešení teplotně-vlhkostního pole se zaměřením na úlohy stavební fyziky. Nelineární a časově neustálený numerický výpočet je založen na třech rovnicích difuze, které jsou vzájemně provázány a prostorově diskretizovány metodou kontrolních objemů. Tyto tři diferenciální rovnice popisují transport tepla, vody a vodní páry v anorganickém pórovitém materiálu v závislosti na gradientu teplot a tlaků. Tato softwarová aplikace má také vlastní plnohodnotné grafické prostředí, které umožňuje tvorbu 2D, rotačně symetrické i 3D výpočetní geometrie, definici nelineárních materiálových vlastností i nestacionárních okrajových podmínek včetně vnitřních zdrojů. Vlastní solver integrovaný v softwaru CalA umožňuje více vláknový numerický výpočet Gauss-Seidlovou iterační metodou v kombinaci s metodou Newton-Raphson.

Keywords

software CalA; numerické modelování; teplotní pole; vlhkostní pole

Create date

06.05.2015

Location

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html

www