Detail publikace

Hodnocení antioxidační aktivity, polyfenolických látek, aminokyselin a minerálních látek zástupce genotypů Lonicera edulis

SOCHOR, J. JUŘÍKOVÁ, T. POHANKA, M. ŠKUTKOVÁ, H. BAROŇ, M. TOMÁŠKOVÁ, L. BALLA, Š. KLEJDUS, B. POKLUDA, R. MLČEK, J. TROJÁKOVÁ, Z. ŠALOUN, J.

Originální název

Evaluation of Antioxidant Activity, Polyphenolic Compounds, Amino Acids and Mineral Elements of Representative Genotypes of Lonicera edulis

Český název

Hodnocení antioxidační aktivity, polyfenolických látek, aminokyselin a minerálních látek zástupce genotypů Lonicera edulis

Anglický název

Evaluation of Antioxidant Activity, Polyphenolic Compounds, Amino Acids and Mineral Elements of Representative Genotypes of Lonicera edulis

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The aim of this study was to evaluate the bioactive substances in 19 berry cultivars of edible honeysuckle (Lonicera edulis). A statistical evaluation was used to determine the relationship between the content of selected bioactive substances and individual cultivars. Regarding mineral elements, the content of sodium was measured using potentiometry and spectrophotometry. The content of selected polyphenolic compounds with high antioxidant activity was determined by a HPLC-UV/ED method. The total amount of polyphenols was determined by the Folin-Ciocalteu method. The antioxidant activity was determined using five methods (DPPH, FRAP, ABTS, FR and DMPD) that differ in their principles. The content of 13 amino acids was determined by ion-exchange chromatography. The experimental results obtained for the different cultivars were evaluated and compared by statistical and bioinformatic methods. A unique feature of this study lies in the exhaustive analysis of the chosen parameters (amino acids, mineral elements, polyphenolic compounds and antioxidant activity) during one growing season.

Český abstrakt

Cílem této studie bylo zhodnotit bioaktivní látky v 19 jahodových odrůd jedlého zimolezu (Lonicera edulis). Statistické vyhodnocení byla použita pro určení vztahu mezi obsahem vybraných bioaktivních látek a jednotlivých kultivarů. Pokud jde o minerální prvky, obsah sodíku byl měřen za použití potenciometrií a spektrofotometrie. Obsah vybraných polyfenolických látek s vysokou antioxidační aktivita byla stanovena pomocí HPLC-UV metodou / ED. Celkové množství polyfenolů byla stanovena metodou Folin-Ciocalteuovým. Antioxidační aktivita byla stanovena pomocí pěti metod (DPPH, FRAP, ABTS, FR a DMPD), které se liší ve svých zásadách. Obsah 13 aminokyselin byla stanovena pomocí iontově-výměnné chromatografie. Experimentální výsledky získané pro různé kultivarů byly vyhodnoceny a porovnány statistickými a bioinformačních metod. Jedinečný rys této studie spočívá v taxativním analýzu vybraných parametrů (aminokyseliny, minerální prvky, polyfenolické sloučeniny a antioxidační aktivitu) v průběhu jednoho vegetačního období.

Anglický abstrakt

The aim of this study was to evaluate the bioactive substances in 19 berry cultivars of edible honeysuckle (Lonicera edulis). A statistical evaluation was used to determine the relationship between the content of selected bioactive substances and individual cultivars. Regarding mineral elements, the content of sodium was measured using potentiometry and spectrophotometry. The content of selected polyphenolic compounds with high antioxidant activity was determined by a HPLC-UV/ED method. The total amount of polyphenols was determined by the Folin-Ciocalteu method. The antioxidant activity was determined using five methods (DPPH, FRAP, ABTS, FR and DMPD) that differ in their principles. The content of 13 amino acids was determined by ion-exchange chromatography. The experimental results obtained for the different cultivars were evaluated and compared by statistical and bioinformatic methods. A unique feature of this study lies in the exhaustive analysis of the chosen parameters (amino acids, mineral elements, polyphenolic compounds and antioxidant activity) during one growing season.

Rok RIV

2014

Vydáno

21.05.2014

Nakladatel

MDPI

Místo

SWITZERLAND

Strany od

6505

Strany do

6523

Strany počet

20

URL

Plný text v Digitální knihovně

BibTex


@article{BUT110091,
 author="Jiří {Sochor} and Tunde {Juříková} and Miroslav {Pohanka} and Helena {Škutková} and Mojmír {Baroň} and Lenka {Tomášková} and Štefan {Balla} and Bořivoj {Klejdus} and Robert {Pokluda} and Jiří {Mlček} and Zuzana {Trojáková} and Jan {Šaloun}",
 title="Evaluation of Antioxidant Activity, Polyphenolic Compounds, Amino Acids and Mineral Elements of Representative Genotypes of Lonicera edulis",
 annote="The aim of this study was to evaluate the bioactive substances in 19 berry cultivars of edible honeysuckle (Lonicera edulis). A statistical evaluation was used to determine the relationship between the content of selected bioactive substances and individual cultivars. Regarding mineral elements, the content of sodium was measured using potentiometry and spectrophotometry. The content of selected polyphenolic compounds with high antioxidant activity was determined by a HPLC-UV/ED method. The total amount of polyphenols was determined by the Folin-Ciocalteu method. The antioxidant activity was determined using five methods (DPPH, FRAP, ABTS, FR and DMPD) that differ in their principles. The content of 13 amino acids was determined by ion-exchange chromatography. The experimental results obtained for the different cultivars were evaluated and compared by statistical and bioinformatic methods. A unique feature of this study lies in the exhaustive analysis of the chosen parameters (amino acids, mineral elements, polyphenolic compounds and antioxidant activity) during one growing season.",
 address="MDPI",
 chapter="110091",
 doi="10.3390/molecules19056504",
 howpublished="online",
 institution="MDPI",
 number="5",
 volume="19",
 year="2014",
 month="may",
 pages="6505--6523",
 publisher="MDPI",
 type="journal article"
}