Detail patentu

Detonační systém určený k čištění solidifikačních věží

FIALA, P. JANÍČEK, M.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Vynález se týká detonačního systému určeného k čištění solidifikačních věží pomocí trhací techniky, který je určen pro očištění vnitřní části solidifikačních věží od nánosů chloridu vápenatého, siřičitanu vápenatého, síranu vápenatého, karbonizovaného a nereagovaného vápenného hydrátu

Klíčová slova

Čištění, výbušnina, interference rázových vln

Číslo patentu

304781

Datum zápisu

03.09.2014

Datum skončení platnosti

03.09.2015

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty