Detail publikace

Jakost v managementu projektu a ISO 9001

KRESLÍKOVÁ, J., KUBÁT, L.

Originální název

Jakost v managementu projektu a ISO 9001

Český název

Jakost v managementu projektu a ISO 9001

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Úspěch projektu závisí do značné míry na kvalitě řízení projektu. Znalostní oblast, která se zabývá touto problematikou se nazývá Řízení jakosti v rámci projektu a zahrnuje tři základní procesy: plánování jakosti - stanovení, které normy se vztahují na projekt a určování, jak je splnit; zabezpečování jakosti - pravidelné vyhodnocování celkového plnění projektu s cílem poskytnout důvěru, že projekt bude vyhovovat příslušným normám jakosti; operativní řízení jakosti - sledování konkrétních výsledků projektu s cílem určit, jestli odpovídají příslušným normám jakosti a určování způsobů odstraňování příčin nevyhovujících výkonů. Je známo, že existují dvě hlediska pro aplikaci jakosti v managementu projektu: jakost procesů projektu a jakost produktu projektu. Nesplnění jednoho z těchto dvou hledisek může mít značný vliv na produkt projektu, na zainteresované strany projektu a na projekční organizaci. To také zdůrazňuje, že dosažení jakosti je odpovědností vedení vyžadující závazek vůči jakosti na všech úrovních v organizaci zainteresovaných na projektu, z nichž každá si ponechává odpovědnost za své vlastní procesy a produkty. Vytvoření a udržení jakosti procesu a produktu v projektu vyžaduje systematický přístup. V případě, že organizace usiluje o získání certifikátu podle požadavků ISO 9001, předpokládá se, že se politika jakosti organizace vezme v úvahu i při uplatňování v managementu projektu. Příspěvek se zabývá tím, jak má organizace aplikovat postupy jakosti dané normami souboru ISO 9000 v oblasti managementu projektu.

Český abstrakt

Úspěch projektu závisí do značné míry na kvalitě řízení projektu. Znalostní oblast, která se zabývá touto problematikou se nazývá Řízení jakosti v rámci projektu a zahrnuje tři základní procesy: plánování jakosti - stanovení, které normy se vztahují na projekt a určování, jak je splnit; zabezpečování jakosti - pravidelné vyhodnocování celkového plnění projektu s cílem poskytnout důvěru, že projekt bude vyhovovat příslušným normám jakosti; operativní řízení jakosti - sledování konkrétních výsledků projektu s cílem určit, jestli odpovídají příslušným normám jakosti a určování způsobů odstraňování příčin nevyhovujících výkonů. Je známo, že existují dvě hlediska pro aplikaci jakosti v managementu projektu: jakost procesů projektu a jakost produktu projektu. Nesplnění jednoho z těchto dvou hledisek může mít značný vliv na produkt projektu, na zainteresované strany projektu a na projekční organizaci. To také zdůrazňuje, že dosažení jakosti je odpovědností vedení vyžadující závazek vůči jakosti na všech úrovních v organizaci zainteresovaných na projektu, z nichž každá si ponechává odpovědnost za své vlastní procesy a produkty. Vytvoření a udržení jakosti procesu a produktu v projektu vyžaduje systematický přístup. V případě, že organizace usiluje o získání certifikátu podle požadavků ISO 9001, předpokládá se, že se politika jakosti organizace vezme v úvahu i při uplatňování v managementu projektu. Příspěvek se zabývá tím, jak má organizace aplikovat postupy jakosti dané normami souboru ISO 9000 v oblasti managementu projektu.

Klíčová slova

MANAGEMENT PROJEKTU, JAKOST, PLÁN JAKOSTI, ISO 9001, PROCESY PROJEKTU, PRODUKTY PROJEKTU

Rok RIV

2003

Vydáno

06.11.2003

Nakladatel

Sdružení Evida - konferenční servis

Místo

Plzeň

ISBN

80-86596-28-1

Kniha

PROMA 03

Edice

Acta Evida No 23

Strany počet

11

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT10899,
 author="Jitka {Kreslíková} and Lubomír {Kubát}",
 title="Jakost v managementu projektu a ISO 9001",
 annote="Úspěch projektu závisí do značné míry na kvalitě řízení projektu. Znalostní oblast, která se zabývá touto problematikou se nazývá Řízení jakosti v rámci projektu a zahrnuje tři základní procesy: plánování jakosti - stanovení, které normy se vztahují na projekt a určování, jak je splnit; zabezpečování jakosti - pravidelné vyhodnocování celkového plnění projektu s cílem poskytnout důvěru, že projekt bude vyhovovat příslušným normám jakosti; operativní řízení jakosti - sledování konkrétních výsledků projektu s cílem určit, jestli odpovídají příslušným normám jakosti a určování způsobů odstraňování příčin nevyhovujících výkonů. Je známo, že existují dvě hlediska pro aplikaci jakosti v managementu projektu: jakost procesů projektu a jakost produktu projektu. Nesplnění jednoho z těchto dvou hledisek může mít značný vliv na produkt projektu, na zainteresované strany projektu a na projekční organizaci. To také zdůrazňuje, že dosažení jakosti je odpovědností vedení vyžadující závazek vůči jakosti na všech úrovních v organizaci zainteresovaných na projektu, z nichž každá si ponechává odpovědnost za své vlastní procesy a produkty. Vytvoření a udržení jakosti procesu a produktu v projektu vyžaduje systematický přístup. V případě, že organizace usiluje o získání certifikátu podle požadavků ISO 9001, předpokládá se, že se politika jakosti organizace vezme v úvahu i při uplatňování v managementu projektu. Příspěvek se zabývá tím, jak má organizace aplikovat postupy jakosti dané normami souboru ISO 9000 v oblasti managementu projektu.",
 address="Sdružení Evida - konferenční servis",
 booktitle="PROMA 03",
 chapter="10899",
 edition="Acta Evida No 23",
 institution="Sdružení Evida - konferenční servis",
 year="2003",
 month="november",
 pages="0",
 publisher="Sdružení Evida - konferenční servis",
 type="conference paper"
}