Publication detail

Jakost v managementu projektu a ISO 9001

KRESLÍKOVÁ, J., KUBÁT, L.

Original Title

Jakost v managementu projektu a ISO 9001

Czech Title

Jakost v managementu projektu a ISO 9001

Language

cs

Original Abstract

Úspěch projektu závisí do značné míry na kvalitě řízení projektu. Znalostní oblast, která se zabývá touto problematikou se nazývá Řízení jakosti v rámci projektu a zahrnuje tři základní procesy: plánování jakosti - stanovení, které normy se vztahují na projekt a určování, jak je splnit; zabezpečování jakosti - pravidelné vyhodnocování celkového plnění projektu s cílem poskytnout důvěru, že projekt bude vyhovovat příslušným normám jakosti; operativní řízení jakosti - sledování konkrétních výsledků projektu s cílem určit, jestli odpovídají příslušným normám jakosti a určování způsobů odstraňování příčin nevyhovujících výkonů. Je známo, že existují dvě hlediska pro aplikaci jakosti v managementu projektu: jakost procesů projektu a jakost produktu projektu. Nesplnění jednoho z těchto dvou hledisek může mít značný vliv na produkt projektu, na zainteresované strany projektu a na projekční organizaci. To také zdůrazňuje, že dosažení jakosti je odpovědností vedení vyžadující závazek vůči jakosti na všech úrovních v organizaci zainteresovaných na projektu, z nichž každá si ponechává odpovědnost za své vlastní procesy a produkty. Vytvoření a udržení jakosti procesu a produktu v projektu vyžaduje systematický přístup. V případě, že organizace usiluje o získání certifikátu podle požadavků ISO 9001, předpokládá se, že se politika jakosti organizace vezme v úvahu i při uplatňování v managementu projektu. Příspěvek se zabývá tím, jak má organizace aplikovat postupy jakosti dané normami souboru ISO 9000 v oblasti managementu projektu.

Czech abstract

Úspěch projektu závisí do značné míry na kvalitě řízení projektu. Znalostní oblast, která se zabývá touto problematikou se nazývá Řízení jakosti v rámci projektu a zahrnuje tři základní procesy: plánování jakosti - stanovení, které normy se vztahují na projekt a určování, jak je splnit; zabezpečování jakosti - pravidelné vyhodnocování celkového plnění projektu s cílem poskytnout důvěru, že projekt bude vyhovovat příslušným normám jakosti; operativní řízení jakosti - sledování konkrétních výsledků projektu s cílem určit, jestli odpovídají příslušným normám jakosti a určování způsobů odstraňování příčin nevyhovujících výkonů. Je známo, že existují dvě hlediska pro aplikaci jakosti v managementu projektu: jakost procesů projektu a jakost produktu projektu. Nesplnění jednoho z těchto dvou hledisek může mít značný vliv na produkt projektu, na zainteresované strany projektu a na projekční organizaci. To také zdůrazňuje, že dosažení jakosti je odpovědností vedení vyžadující závazek vůči jakosti na všech úrovních v organizaci zainteresovaných na projektu, z nichž každá si ponechává odpovědnost za své vlastní procesy a produkty. Vytvoření a udržení jakosti procesu a produktu v projektu vyžaduje systematický přístup. V případě, že organizace usiluje o získání certifikátu podle požadavků ISO 9001, předpokládá se, že se politika jakosti organizace vezme v úvahu i při uplatňování v managementu projektu. Příspěvek se zabývá tím, jak má organizace aplikovat postupy jakosti dané normami souboru ISO 9000 v oblasti managementu projektu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT10899,
 author="Jitka {Kreslíková} and Lubomír {Kubát}",
 title="Jakost v managementu projektu a ISO 9001",
 annote="Úspěch projektu závisí do značné míry na kvalitě řízení projektu. Znalostní oblast, která se zabývá touto problematikou se nazývá Řízení jakosti v rámci projektu a zahrnuje tři základní procesy: plánování jakosti - stanovení, které normy se vztahují na projekt a určování, jak je splnit; zabezpečování jakosti - pravidelné vyhodnocování celkového plnění projektu s cílem poskytnout důvěru, že projekt bude vyhovovat příslušným normám jakosti; operativní řízení jakosti - sledování konkrétních výsledků projektu s cílem určit, jestli odpovídají příslušným normám jakosti a určování způsobů odstraňování příčin nevyhovujících výkonů. Je známo, že existují dvě hlediska pro aplikaci jakosti v managementu projektu: jakost procesů projektu a jakost produktu projektu. Nesplnění jednoho z těchto dvou hledisek může mít značný vliv na produkt projektu, na zainteresované strany projektu a na projekční organizaci. To také zdůrazňuje, že dosažení jakosti je odpovědností vedení vyžadující závazek vůči jakosti na všech úrovních v organizaci zainteresovaných na projektu, z nichž každá si ponechává odpovědnost za své vlastní procesy a produkty. Vytvoření a udržení jakosti procesu a produktu v projektu vyžaduje systematický přístup. V případě, že organizace usiluje o získání certifikátu podle požadavků ISO 9001, předpokládá se, že se politika jakosti organizace vezme v úvahu i při uplatňování v managementu projektu. Příspěvek se zabývá tím, jak má organizace aplikovat postupy jakosti dané normami souboru ISO 9000 v oblasti managementu projektu.",
 address="Sdružení Evida - konferenční servis",
 booktitle="PROMA 03",
 chapter="10899",
 edition="Acta Evida No 23",
 institution="Sdružení Evida - konferenční servis",
 year="2003",
 month="november",
 pages="0",
 publisher="Sdružení Evida - konferenční servis",
 type="conference paper"
}