Detail produktu

Model kogenerační jednotky pro RD - hodnocení a simulace

MACHÁČEK, J. MARTYNEK, V.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Byl vytvořen model tepelného okruhu a výpočet hospodárnosti provozu kogenerační jednotky. Tepelný okruh je tvořen kogenerační jednotkou a multivalentním zásobníkem pro topnou a teplou užitkovou vodu.

Klíčová slova

akumulační zásobník; grafické uživatelské rozhraní; kogenerační jednotka; kombinovaná výroba; sdílení tepla; tepelné procesy; tepelný okruh; výroba tepelné energie

Datum vzniku

01.07.2013

Umístění

UEEN, FEKT, VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty