Detail publikace

Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření

ZIKMUND, P.

Originální název

Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření

Český název

Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření

Typ

dizertace

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Dizertační práce je zaměřena na téma identifikace aerodynamických charakteristik z letových měření. Tematicky práce spadá do oblasti mechaniky letu a její podoblasti letových vlastností. První, teoretická, část obsahuje charakteristiku tří identifikačních metod a to „Error equation method“, „Output error method“ a „Filter error method“. Dále je zde uveden popis matematického modelu letounu. Stejně jako praktická část, je i teorie zaměřená na pohyb letounu se třemi stupni volnosti v rovině symetrie letounu. Závěr teoretické části je věnován simulaci letových měření s ověřením identifikačních programů. Praktická část se týká přípravy experimentu a jeho vyhodnocení. Pro měření byl vybrán letoun VUT 700 Specto a později jeho elektricky poháněná varianta VUT 700e Specto. Záznam měřených veličin na měřicí ústřednu byl rozšířen o telemetrická data z autopilota a dálkového řízení. Samotná měření pak proběhla s pomocí stabilizace letounu autopilotem při letu v rovině symetrie letounu. V rámci vyhodnocení byly srovnány výsledné odhady parametrů provedené zmíněnými identifikačními metodami s parametry získanými analytickou metodou a ze softwaru DATCOM+.

Český abstrakt

Dizertační práce je zaměřena na téma identifikace aerodynamických charakteristik z letových měření. Tematicky práce spadá do oblasti mechaniky letu a její podoblasti letových vlastností. První, teoretická, část obsahuje charakteristiku tří identifikačních metod a to „Error equation method“, „Output error method“ a „Filter error method“. Dále je zde uveden popis matematického modelu letounu. Stejně jako praktická část, je i teorie zaměřená na pohyb letounu se třemi stupni volnosti v rovině symetrie letounu. Závěr teoretické části je věnován simulaci letových měření s ověřením identifikačních programů. Praktická část se týká přípravy experimentu a jeho vyhodnocení. Pro měření byl vybrán letoun VUT 700 Specto a později jeho elektricky poháněná varianta VUT 700e Specto. Záznam měřených veličin na měřicí ústřednu byl rozšířen o telemetrická data z autopilota a dálkového řízení. Samotná měření pak proběhla s pomocí stabilizace letounu autopilotem při letu v rovině symetrie letounu. V rámci vyhodnocení byly srovnány výsledné odhady parametrů provedené zmíněnými identifikačními metodami s parametry získanými analytickou metodou a ze softwaru DATCOM+.

Klíčová slova

identifikace aerodynamických charakteristik, letová měření, bezpilotní prostředek, error equation method, output error method, filter error method

Vydáno

17.09.2013

Místo

VUT v Brně, FSI, Letecký ústav

Dokumenty

BibTex


@phdthesis{BUT103337,
  author="Pavel {Zikmund}",
  title="Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření",
  annote="Dizertační práce je zaměřena na téma identifikace aerodynamických charakteristik z letových měření.
Tematicky práce spadá do oblasti mechaniky letu a její podoblasti letových vlastností.
První, teoretická, část obsahuje charakteristiku tří identifikačních metod a to „Error equation method“,
„Output error method“ a „Filter error method“. Dále je zde uveden popis matematického modelu letounu.
Stejně jako praktická část, je i teorie zaměřená na pohyb letounu se třemi stupni volnosti v rovině symetrie
letounu. Závěr teoretické části je věnován simulaci letových měření s ověřením identifikačních programů.
Praktická část se týká přípravy experimentu a jeho vyhodnocení. Pro měření byl vybrán letoun VUT 700
Specto a později jeho elektricky poháněná varianta VUT 700e Specto. Záznam měřených veličin na měřicí
ústřednu byl rozšířen o telemetrická data z autopilota a dálkového řízení. Samotná měření pak proběhla
s pomocí stabilizace letounu autopilotem při letu v rovině symetrie letounu. V rámci vyhodnocení byly
srovnány výsledné odhady parametrů provedené zmíněnými identifikačními metodami s parametry
získanými analytickou metodou a ze softwaru DATCOM+.",
  chapter="103337",
  year="2013",
  month="september",
  type="dissertation"
}