Detail projektu

Provedení, účinnost a optimalizace ventilačních systémů v solárních budovách

Období řešení: 01.04.1999 — 31.10.2003

O projektu

Návrh, realizace a posouzení metod pro vyhodnocení a optimalizaci ventilace v budovách se solárními systémy prostřednictvím on-site měření a CFD modelování.

Označení

OC G3.30

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jaroš Michal, doc. Ing., Dr. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.04.1999 - 31.10.2003)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST

- částečně financující (1999-04-01 - 2003-12-31)

Výsledky

JAROŠ, M., CHARVÁT, P., KATOLICKÝ, J. Měření a modelování proudění v solárně vytápěném prostoru. In Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní VŠB. Sekce 9 - Mechanika tekutin a tekutinové mechanismy. Ostrava, ČR: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 21 ( s.)ISBN: 80-7078-803-8.
Detail

JAROŠ, M., ŠTĚTINA, J., CHARVÁT, P. Dlouhodobá měření parametrů vnitřního prostředí v budovách - II.část. Vytápění, větrání, instalace, 2006, roč. 15, č. 3, s. 119 ( s.)ISSN: 1210-1389.
Detail

JAROŠ, M., KATOLICKÝ, J. Numerická simulace solárně ohřívaného prostoru. In Engineering Mechanics 2000. Svratka, ČR: ITAM AS CR Praha, 2000. s. 255 ( s.)ISBN: 80-86246-07-8.
Detail

JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; ŠVORČÍK, P.; GORNÝ, R. Possibilities of CFD-Simulation of Solar Heated Spaces. In Sustainable Building & Solar Energy 2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 138-141.
Detail

JAROŠ, M.; CHARVÁT, P. Možnosti energetických úspor využitím solární energie při větrání budov. In Malé vodné diela a alternatívne zdroje energie. Košice: LITERA Košice, 2001. s. 168 ( s.)ISBN: 80-232-0205-7.
Detail

CHARVÁT, P., JAROŠ, M., KATOLICKÝ, J., ŠVORČÍK, P. Numerical Modeling of Airflow and Temperature Fields in a Glazed Attic. In Building Simulation. Rio de Janeiro: Organizing Committee of Building Simulation, 2001. p. 441 ( p.)ISBN: 85-901939-2-6.
Detail

JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; OREL, V. Investigation of thermal conditions in solar air collectors under natural convection. In Inženýrská mechanika 2001 - Engineering Mechanics 2001. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2001. p. 124-125. ISBN: 80-85918-64-1.
Detail

JAROŠ, M.; CHARVÁT, P. Experimentální výzkum teplotních poměrů ve vzduchových solárních kolektorech. In 20. mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 67 ( s.)ISBN: 80-7078-910-7.
Detail

ŠTĚTINA, J., JAROŠ, M. Distribuované měřicí moduly pro dlouhodobá měření v budovách. In 20. mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava: VŠB –TU Ostrava, 2001. s. 209 ( s.)
Detail

JAROŠ, M., KATOLICKÝ, J. Numerické řešení solárně indukované přirozené konvekce ve velkém prostoru. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2001. s. 69 ( s.)ISBN: 80-85918-62-5.
Detail

JAROŠ, M.; GORNÝ, R.; CHARVÁT, P.; KATOLICKÝ, J.; SEDLÁK, J. Numerical and Experimental Investigation of the Conditions in the Double Solar Energy Facade. In Indoor Air 2002 - Proceedings of 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Santa Cruz, California, USA: Indoor Air 2002, Santa Cruz, California, USA, 2002. p. 1062-1067. ISBN: 0-9721832-0-5.
Detail

GORNÝ, R.; JAROŠ, M.; KATOLICKÝ, J. CFD-model solární energetické fasády a jeho využití pro výpočet provozních stavů fasády. In Konference klimatizace a větrání 2002. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2002. s. 43-49. ISBN: 80-02-01477-4.
Detail

JAROŠ, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠVORČÍK, P. Numerický výpočet nasávání větracího vzduchu ze solárního skleníku. In Konference klimatizace a větrání 2002. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2002. s. 57-62. ISBN: 80-02-01477-4.
Detail

JAROŠ, M.; KATOLICKÝ, J. Komplexní CFD simulace solárně ohřívaného prostoru. In Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002. Praha: IBPSA-CZ, 2002. s. 65-69. ISBN: 80-02-01515-0.
Detail

JAROŠ, M. Numerická simulace ohřevu vzduchu v solárním skleníku. In Sborník 1. národní konference Simulace budov 2000. Praha: IBPSA-CZ, 2000. s. 59 ( s.)ISBN: 80-02-01375-1.
Detail

JAROŠ, M. Numerické modelování přirozené konvekce ve velkém prostoru (Neexistuje stacionární stav reálně či jen modelově?). In Seminar Topical problems of fluid mechanics 2000. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2000. s. 31 ( s.)ISBN: 80-85918-55-2.
Detail

JAROŠ, M., CHARVÁT, P., KOUŘIL, T., OREL, V. Experimentální výzkum tepelných podmínek a energetické účinnosti vzduchových solárních kolektorů. In Sborník konf. „Inženýrská mechanika 2003“. Praha: ÚTAM AV ČR, Praha, 2003. s. 134 ( s.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

JAROŠ, M., CHARVÁT, P. K některým aspektům měření parametrů solární radiace. In Sborník XXII. mezinárodní. vědecké konference kateder a pracovišť mechaniky tekutin a termomechaniky. Liberec: TU Liberec, 2003. s. 175 ( s.)ISBN: 80-7083-710-1.
Detail

JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; KOUŘIL, T.; OREL, V. The exploitation of solar air collectors for preheating of ventilating air. In Ventilation 2003 - the 7th International Symposium on Ventilation for Contaminant Control. Sapporo;: Hokkaido University, Sapporo, 2003. p. 115 ( p.)
Detail

JAROŠ, M., CHARVÁT, P., KRAJČA, K. Nízkoenergetické větrání – příspěvek ke snížení energetických nároků budov. In Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Budova a energia 5.“. Košice: TULIP reklama, Košice, 2003. s. 119 ( s.)ISBN: 80-8073-021-0.
Detail

JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; KRAJČA, K.; TRUNDA, M. Solární skleník jako zdroj tepla pro teplovzdušné větrání. In Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. s. 219 ( s.)ISBN: 80-02-01598-3.
Detail

JAROŠ, M., CHARVÁT, P., KLEPÁRNÍK, J., KOUŘIL, T., OREL, V. Větrací systém se vzduchovými solárními kolektory. In Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. s. 226 ( s.)ISBN: 80-02-01598-3.
Detail

JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; KRAJČA, K.; TRUNDA, M. Solární skleník jako zdroj tepla pro teplovzdušné větrání. Vytápění, větrání, instalace, 2004, roč. 13, č. 4, s. 146-148. ISSN: 1210-1389.
Detail

Jaroš, M., Štětina, J., Charvát, P. Dlouhodobá měření parametrů vnitřního prostředí v budovách - I.část. Vytápění, větrání, instalace, 2006, roč. 15, č. 2, s. 76 ( s.)ISSN: 1210-1389.
Detail

JAROŠ, M., KATOLICKÝ, J. Možnosti využití komerčních CFD-programů pro modelování solárního ohřevu. In XIX. stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. RajeckéTeplice, SR: Žilinská univerzita, 2000. s. 55 ( s.)ISBN: 80-7100-729-3.
Detail