Detail projektu

Rodinné domy-průzkum, analyza a dokumentace

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

Bydlení, rodina, rodinné domy jsou aktuální problémy dneška. Rodinné domy byly vždy typologickým druhem individuálního bydlení té nejvyšší kvality. Až do doby 2.svět.války byly velkým tématem české moderní architektury a jejich realizace dosahovaly evropské úrovně. Následující léta kulturní devastace způsobila, že rodinné domy se staly nadlouho téměř nedotknutým tématem v teoretické i realizační rovině. Současná doba vyžaduje obnovení přerušené kontinuity. Chceme vypracovat sborník nejhodnotnějších RD včetně analýzy prostorové a architektonické kvality. Především elektronická podoba sborníku studentům pomůže v orientaci v tak atrativním a společensky závažném tématu a jistě se stane vyhledávanýcm studijním materiálem.

Označení

FRVŠ 217

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.1980 - nezadáno)
Sláma Alexandr, Ing. arch.
- spoluřešitel (07.06.2005 - nezadáno)

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)