Project detail

Rodinné domy-průzkum, analyza a dokumentace

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Bydlení, rodina, rodinné domy jsou aktuální problémy dneška. Rodinné domy byly vždy typologickým druhem individuálního bydlení té nejvyšší kvality. Až do doby 2.svět.války byly velkým tématem české moderní architektury a jejich realizace dosahovaly evropské úrovně. Následující léta kulturní devastace způsobila, že rodinné domy se staly nadlouho téměř nedotknutým tématem v teoretické i realizační rovině. Současná doba vyžaduje obnovení přerušené kontinuity. Chceme vypracovat sborník nejhodnotnějších RD včetně analýzy prostorové a architektonické kvality. Především elektronická podoba sborníku studentům pomůže v orientaci v tak atrativním a společensky závažném tématu a jistě se stane vyhledávanýcm studijním materiálem.

Mark

FRVŠ 217

Default language

Czech

People responsible

Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.
- principal person responsible (1980-01-01 - not assigned)
Sláma Alexandr, Ing. arch.
- fellow researcher (2005-06-07 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2001-01-01 - 2001-12-31)