Detail projektu

Aktuální problémy kompozice architektury

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

"Kompozice architektury", jakožto oborově profilující předmět na FA VUT v Brně, má dlouholetou tradici, během níž bylo shromážděno velké množství poznatků a rozsáhlý obrazový fond. Důsledkem je určitá nejstejnorodost částečně snižující pedagogické výsledky. Vznikla potřeba reagovat na prudký rozvoj v oblasti architektury, výpočetní techniky a informačních technologií aplikovaných v našem oboru.

Označení

FRVŠ 216

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.1980 - nezadáno)
Mohelník Ladislav, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (18.05.2005 - nezadáno)

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (01.01.2001 - 31.12.2001)