Detail projektu

Zvýšení učinnosti alternátorů 14V a 28V

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

Zvýšení účinnosti alternátorů - projekt MPO. Filozofie a mnetody snížení ztrát, návrhy, ověření.

Klíčová slova
Alternátory,účinnost, ztráty, zlepšení.

Klíčová slova anglicky
Alternators, efficiency, losses, improving

Označení

FA-E3/108

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2001 - nezadáno)
Kuchyňková Hana, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2001 - nezadáno)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2001 - nezadáno)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (01.01.2001 - 31.12.2001)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Zvýšení exportní výkonnosti českého průmyslu
- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)

Výsledky

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Motory pro elektrická a hybridní vozidla. In Elektrické pohony nezávislé trakce. Brno: FEI VUT Brno, 2001. s. 22 ( s.)ISBN: 80-214-1897-4.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Losses Analysis and the Efficiency Optimization of the Automotive Electric Machines. In Electrical Drives and Power Electronics. Košice, Slovak Republic: Technical University of Košice, Slovak Republic, 2001. p. 120 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail