Detail projektu

Silniční doprava a životní prostředí - F1

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

Označení

0008/2001

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kaplan Zdeněk, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.1980 - nezadáno)

Útvary

Ústav automobilního a dopravního inženýrství
- příjemce (01.01.2001 - 31.12.2001)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující

Výsledky

JEDELSKÝ, J. Vliv umístění jiskřiště ve spalovacím prostoru na parametry tepelného cyklu zážehového motoru. In XXX. konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: vydavatelství ČVUT Praha, 1999. s. 130 ( s.)ISBN: 80-01-01972-1.
Detail

JEDELSKÝ, J.; MICHALICA, K. K problematice deformací hlavních ložisek klikové hřídele. In XXXI. konferencia katedier a pracovísk spaľovacích motorov českých a slovenských vysokých škol. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. s. 99 ( s.)ISBN: 80-7100-736-6.
Detail

KAPLAN, Z.; JEDELSKÝ, J. Stirlingův motor. In Motor sympo 95. Sborník z mezinárodní konference. Bratislava: TU Bratislava, 1995. s. 1 ( s.)
Detail

JEDELSKÝ, J. Detection Capabilities of The Combustion Engine Noise and Vibration Sources under Operating Conditions. In 3rd International Conference of PhD Students, volume II. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. p. 617 ( p.)ISBN: 963-661-482-2.
Detail

JEDELSKÝ, J. Možnosti využití přirozených signálů při hodnocení zdrojů hluku a vibrací v motoru. In XXXII. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky KOKA 2001. Brno: Vojenská Akademie v Brně, 2001. s. 204 ( s.)ISBN: 80-85960-27-3.
Detail

MICHALICA, K., STŘÍTESKÝ, P. Vliv časování rozvodu na parametry termodynamického cyklu. In XXXI. Medzinárodná konferencia katedier a pracovísk spalovacích motorov českých a slovenských vysokých škol (sborník přednášek). Žilina: Žilinská univerzita, 2000. s. 135 ( s.)ISBN: 80-7100-736-6.
Detail