Detail projektu

Analýza a posuzování environmentálních aspektů recyklovaných betonů metodou LCA a její implementace do digitálního dvojčete budovy na základě aktivního BIM přístupu

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Podstatou projektu je výzkum možností propojení posouzení životního cyklu (LCA) recyklovaných materiálů a digitálního dvojčete stavby do jednoho funkčního celku, tzv. aktivního BIM přístupu. Projekt má přímou návaznost na projekt FAST-S-20-6338. Hlavním výstupem aplikovaného výzkumu bude počítačový program, který zajistí identifikaci a přenos dat mezi SW SimaPro PhD s databází Ecoinvent 3.0 a BIM prostředím pro účely zpracování environmentálního prohlášení o produktu (EPD) dle ČSN ISO 14025.

Označení

FAST-J-21-7288

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Brandtner Michal, Ing. - hlavní řešitel
Boháček Adam, Ing. - spoluřešitel
Šlanhof Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)