Detail projektu

Zkoušky na vybraných vzorcích organického odpadu v rámci jeho zpracování technologií mikrovlnné torrefakce - Inovační voucher - Advanced Medical Solutions s.r.o.

Období řešení: 24.09.2020 — 17.02.2021

O projektu

Provedení série zkoušek na vybraných vzorcích různého organického odpadu v rámci jeho zpracování specifikovaným řešením technologie mikrovlnné torrefakce.

Popis anglicky
Execution of a series of tests on selected samples of various organic waste within its processing by a specified solution of microwave torrefaction technology.

Klíčová slova
organický odpad, mikrovlnná torrefakce

Klíčová slova anglicky
organic waste, microwave torrefaction

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022072

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- spolupříjemce (08.09.2020 - 18.12.2020)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- plně financující (2020-09-08 - 2021-02-17)

Výsledky

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Provedení zkoušek a analýz v rámci testování inovativního řešení mikrovlnné torrefakce na vzorcích odpadů s obsahem organického podílu - Výzkumná zpráva č. SR122057170. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-109.
Detail

Odkaz