Detail projektu

Nové technologie pro udržitelnou energetiku III

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

O projektu

Výzkum je orientován na problematiku analýzy a modelování prvků elektrických sítí, měření a hodnocení kvality elektrické energie, lokalizace poruch, snižování emisí uhelných elektráren a efektivní využívání zdrojů včetně jaderných. Významnou součástí je také problematika řízení elektrických sítí a související simulace v reálném čase. Tyto oblasti jsou klíčové pro udržitelný rozvoj energetiky. V rámci každé oblasti bude řešeno několik dílčích témat, jejichž vyřešení přispěje k rozvoji oboru a k úsporám primárních paliv.

Označení

FEKT-S-20-6449

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Toman Petr, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Bukvišová Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Černý Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dvořáček Jiří, Bc. - spoluřešitel
Holomb Robert - spoluřešitel
Janík Daniel, Ing. - spoluřešitel
Jörka Lukáš, Bc. - spoluřešitel
Jurák Viktor, Ing. - spoluřešitel
Katovský Karel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klusáček Jan, Ing. - spoluřešitel
Kopáček Petr, Ing. - spoluřešitel
Koudelka Jan, Ing. - spoluřešitel
Král Dušan, Ing. - spoluřešitel
Krčál Vít, Ing. - spoluřešitel
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Melyan Elmira - spoluřešitel
Mičian Peter, Ing. - spoluřešitel
Motyčka Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Novák Filip, Ing. - spoluřešitel
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pelikán Luděk, Ing. - spoluřešitel
Petrosyan Taron - spoluřešitel
Škoda Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šťastný Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Štěpanovský Libor, Bc. - spoluřešitel
Števanka Kamil, Ing. - spoluřešitel
Tanchak Anhelina - spoluřešitel
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Váša Lukáš, Bc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

KOUDELKA, J. Modelling of Synchronous Machine for Stability Studies in PSCAD. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 403-407. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

SUK, L.; PETROSYAN, T.; ŠTEVANKA, K.; KATOVSKÝ, K. Validation of Results of Brno CHF Experimental Loop in Annular Channel. In Proccedings of the 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. 2020. p. 293-298. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

KRÁL, D.; ZEMAN, M.; ADAM, J.; KATOVSKÝ, K.; SVOBODA, J.; ŠŤASTNÝ, O.; VRZALOVÁ, J.; TICHÝ, P.; KHUSHVAKTOV, J.; SOLNYSHKIN, A. Measurement of activation products in chloride salts irradiated by spallation neutrons. In Proccedings of the 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-9478-3.
Detail

KLUSÁČEK, J.; MORÁVEK, J. BMS Settings Analysis. Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. první. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2020. p. 99-102. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

DRÁPELA, J.; HALPIN, M.; LANGELLA, R.; MEYER, J.; MUELLER, D.; SHARMA, H.; TESTA, A.; WATSON, N.; ZECH, D. Issues and Challenges Related to Interharmonic Distortion Limits. In 2020 19th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). Dubai, United Arab Emirates: IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-3697-4.
Detail

BEERMANN, C. Implementation of Energy Management in the Industrial Sectors. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 2021. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

KLUSÁČEK, J.; VRÁNA, M.; DRÁPELA, J. Demand Responsive Power Flow Controller Providing Resistive Load Perspective Regulation in Cooperation with Small Generation Units. In Proceedings of the 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. NY,USA: IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

KOUDELKA, J.; GROMOTOVIČ, I.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Factors Affecting Transient Stability Simulation Possibilities in PSCAD and MODES. In Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Prague, Czech Republic: CVUT – Czech Technical University in Prague, 2020. p. 450-454. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D. Negative Sequence Changes Calculation for Purposes of Fault Localization. In Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Prague, Czech Republic: CVUT-Czech Technical University in Prague, 2020. p. 29-34. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

JURÁK, V.; BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M. Compensation of reactive power in LV network and its impact on reactive power flow through distribution grid. In 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Prague, Czech Republic: CVUT – Czech Technical University in Prague, 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

TOPOLÁNEK, D. Bezpečnost a spolehlivost distribučních soustav. Brno: 2020. s. 1-167.
Detail

KATOVSKÝ, K. Jaderné vzdělávání na VUT v Brně. Jaderná energie, 2020, roč. 66, č. 20, s. 181-184. ISSN: 2694-9024.
Detail