Detail projektu

Nové technologie pro nízkoemisní mobilitu

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Podstatou projektu je podpořit studenty doktorského studijního oboru/programu "Konstrukční a procesní inženýrství" a magisterského oboru/programu “Automobilního a dopravního inženýrství” při výzkumu problematiky nízkoemisní mobility s využitím analytických, výpočetních a experimentálních metod. Projekt by měl přispět odpovězení na řadu otázek, které provází problematika výchovy vědeckých pracovníků v oblasti automobilového průmyslu do roku 2030.

Označení

FSI-S-20-6267

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Böhm Michael, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Dlugoš Jozef, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Doman Jozef, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Drbal Milan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fojtášek Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fridrichová Kateřina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Hloušek David, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kašpárek Jaroslav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kučera Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Láštic Daniel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Otipka Václav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Prokop Aleš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Ptáček Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Rekem Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Řehák Kamil, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Sedláček Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Svída David, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Šebela Kamil, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Tobiáš Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Ušiak Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Vacula Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Vančura Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Vondra Róbert, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Vopařil Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Zajac Roman, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Zeizinger Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Zháňal Lubor, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav automobilního a dopravního inženýrství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

FOMIN, O.; LOVSKA, A.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. RESEARCH OF STABILITY OF CONTAINERS IN THE COMBINED TRAINS DURING TRANSPORTATION BY RAILROAD FERRY. MM Science Journal, 2020, no. 1, p. 3728-3733. ISSN: 1805-0476.
Detail

LOVSKA, A.; FOMIN, O.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. The research of the influence of viscous interaction between wagon and container on the dynamic load during transportation by rail ferry. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. JVE International, 2020. p. 62-67. ISSN: 2345-0533.
Detail

FOMIN, O.; LOVSKA, A.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. Computational modelling of dynamic loads of a container under viscous interaction with a flat wagon in sea transport. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. JVE International, 2020. p. 68-73. ISSN: 2345-0533.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P. Konstrukce středových kloubů u strojů s kloubovým rámem. 46. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov - Zborník konferencie. first. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite v Žilině, 2020. s. 46-51. ISBN: 9788089276608.
Detail

FOMIN, O.; LOVSKA, A.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. Strength characteristic determination of a flat wagon carrying structure with a lower centre of gravity. In Vibroengineering PROCEDIA. Vibroengineering Procedia. JVE International, 2020. p. 99-104. ISSN: 2345-0533.
Detail

DRBAL, M. A method of rotary engine performance prediction. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 2020, vol. 108, no. 1, p. 37-43. ISSN: 0209-3324.
Detail

PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P.; FOMIN, O; LOVSKA, A. Effective Mistuning Identification Method of Integrated Bladed Discs of Marine Engine Turbochargers. Journal of Marine Science and Engineering, 2020, vol. 8, no. 5, p. 1-12. ISSN: 2077-1312.
Detail