Detail projektu

Nové technologie pro nízkoemisní mobilitu

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Podstatou projektu je podpořit studenty doktorského studijního oboru/programu "Konstrukční a procesní inženýrství" a magisterského oboru/programu “Automobilního a dopravního inženýrství” při výzkumu problematiky nízkoemisní mobility s využitím analytických, výpočetních a experimentálních metod. Projekt by měl přispět odpovězení na řadu otázek, které provází problematika výchovy vědeckých pracovníků v oblasti automobilového průmyslu do roku 2030.

Označení

FSI-S-20-6267

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Böhm Michael, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Dlugoš Jozef, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Doman Jozef, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Drbal Milan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fojtášek Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fridrichová Kateřina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Hloušek David, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kašpárek Jaroslav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kučera Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Láštic Daniel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Otipka Václav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Prokop Aleš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Ptáček Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Rekem Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Řehák Kamil, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Sedláček Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Svída David, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Šebela Kamil, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Tobiáš Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Ušiak Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Vacula Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Vančura Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Vondra Róbert, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Vopařil Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Zajac Roman, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Zeizinger Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Zháňal Lubor, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav automobilního a dopravního inženýrství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

FOMIN, O.; LOVSKA, A.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. RESEARCH OF STABILITY OF CONTAINERS IN THE COMBINED TRAINS DURING TRANSPORTATION BY RAILROAD FERRY. MM Science Journal, 2020, no. 1, p. 3728-3733. ISSN: 1805-0476.
Detail

TOBIÁŠ, M.; PORTEŠ, P.; ZHÁŇAL, L.; FOJTÁŠEK, J. MEASUREMENT AND ANALYSIS OF DYNAMIC RIDING BEHAVIOR OF A MOTORCYCLE. ENGINEERING MECHANICS. Engineering mechanics 2014. 1. Brno University of Technology, 2020. p. 488-491. ISBN: 978-80-214-5896-3. ISSN: 1805-8248.
Detail

FOMIN, O.; LOVSKA, A.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. Computational modelling of dynamic loads of a container under viscous interaction with a flat wagon in sea transport. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. JVE International, 2020. p. 68-73. ISSN: 2345-0533.
Detail

PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P.; FOMIN, O; LOVSKA, A. Effective Mistuning Identification Method of Integrated Bladed Discs of Marine Engine Turbochargers. Journal of Marine Science and Engineering, 2020, vol. 8, no. 5, p. 1-12. ISSN: 2077-1312.
Detail

FOMIN, O.; LOVSKA, A.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. Strength characteristic determination of a flat wagon carrying structure with a lower centre of gravity. In Vibroengineering PROCEDIA. Vibroengineering Procedia. JVE International, 2020. p. 99-104. ISSN: 2345-0533.
Detail

DRBAL, M. A method of rotary engine performance prediction. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 2020, vol. 108, no. 1, p. 37-43. ISSN: 0209-3324.
Detail

ZEIZINGER, L.; JONÁK, M. Weight and price optimization of truss construction with using genetic algorithm. Manufacturing TECHNOLOGY, 2020, vol. 20, no. 2, p. 270-275. ISSN: 1213-2489.
Detail

LOVSKA, A.; FOMIN, O.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. Dynamic Load Modelling within Combined Transport Trains during Transportation on a Railway Ferry. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 16, p. 1-15. ISSN: 2076-3417.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P. Konstrukce středových kloubů u strojů s kloubovým rámem. 46. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov - Zborník konferencie. first. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite v Žilině, 2020. s. 46-51. ISBN: 9788089276608.
Detail

PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P.; FOMIN, O.; LOVSKA, A.; PROKOP, A. Acoustic Identification of Turbocharger Impeller Mistuning—A New Tool for Low Emission Engine Development. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 18, p. 1-15. ISSN: 2076-3417.
Detail

FOMIN, O.; LOVSKA, A.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. Dynamic load of the carrying structure of an articulated wagon with new draft gear concepts. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. JVE International, 2020. p. 84-89. ISSN: 2345-0533.
Detail

LOVSKA, A.; FOMIN, O.; KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V. Calculation of Loads on Carrying Structures of Articulated Circular-Tube Wagons Equipped with New Draft Gear Concepts. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 21, p. 1-11. ISSN: 2076-3417.
Detail

NOVOTNÝ, P.; HRABOVSKÝ, J.; KLÍMA, J.; HORT, V. Improving the thrust bearing performance of turbocharger rotors using optimization methods and virtual prototypes. In 12th International Conference on Vibrations in Rotating Machinery. 1st Edition. London: CRC Press, 2020. p. 100-111. ISBN: 9781003132639.
Detail

NOVOTNÝ, P.; VACULA, J.; DLUGOŠ, J.; JONÁK, M. Analytical Tool for the Identification of Vibration and Noise Sources in Turbochargers. 51st International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. p. 46-51. ISBN: 978-80-01-06744-4.
Detail

VOPAŘIL, J.; PROKOP, A.; ŘEHÁK, K. Influence of a Powertrain Mounting Method on Powertrain Vibration. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2020. p. 200-206. ISBN: 978-1-7281-5601-9.
Detail

NOVOTNÝ, P.; DLUGOŠ, J.; VACULA, J. Application of Multibody Dynamics Tools for Determination of Engine Excited Turbocharger Vibrations. In ENGINEERING MECHANICS 2020. 1st edition. 2020. p. 384-387. ISBN: 978-80-214-5896-3.
Detail

BÖHM, M.; SVÍDA, D.; ŠTĚTINA, J. An Analysis of the Temperature Pulsations of the Exhaust Gas before the THREE-WAY CATALYST. ENGINEERING MECHANICS. Engineering mechanics 2014. 1. 2020. ISBN: 978-80-214-5896-3. ISSN: 1805-8248.
Detail

LOVSKA, A.; FOMIN, O.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. The research of the influence of viscous interaction between wagon and container on the dynamic load during transportation by rail ferry. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. JVE International, 2020. p. 62-67. ISSN: 2345-0533.
Detail