Project detail

Nové technologie pro nízkoemisní mobilitu

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2022

On the project

Podstatou projektu je podpořit studenty doktorského studijního oboru/programu "Konstrukční a procesní inženýrství" a magisterského oboru/programu “Automobilního a dopravního inženýrství” při výzkumu problematiky nízkoemisní mobility s využitím analytických, výpočetních a experimentálních metod. Projekt by měl přispět odpovězení na řadu otázek, které provází problematika výchovy vědeckých pracovníků v oblasti automobilového průmyslu do roku 2030.

Mark

FSI-S-20-6267

Default language

Czech

People responsible

Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2022-12-31)
Böhm Michael, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Dlugoš Jozef, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Doman Jozef, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Drbal Milan, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Fojtášek Jan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Fridrichová Kateřina, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Hloušek David, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kašpárek Jaroslav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kučera Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Láštic Daniel, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Otipka Václav, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Prokop Aleš, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Ptáček Martin, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Rekem Jakub, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Řehák Kamil, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Sedláček Martin, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Svída David, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Šebela Kamil, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Tobiáš Martin, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Ušiak Michal, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Vacula Jiří, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Vančura Jan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Vondra Róbert, Bc.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Vopařil Jan, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Zajac Roman, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Zeizinger Lukáš, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Zháňal Lubor, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)

Units

Institute of Automotive Engineering
- (2020-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2020-01-01 - 2022-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

FOMIN, O.; LOVSKA, A.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. RESEARCH OF STABILITY OF CONTAINERS IN THE COMBINED TRAINS DURING TRANSPORTATION BY RAILROAD FERRY. MM Science Journal, 2020, no. 1, p. 3728-3733. ISSN: 1805-0476.
Detail

LOVSKA, A.; FOMIN, O.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. The research of the influence of viscous interaction between wagon and container on the dynamic load during transportation by rail ferry. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. JVE International, 2020. p. 62-67. ISSN: 2345-0533.
Detail

FOMIN, O.; LOVSKA, A.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. Computational modelling of dynamic loads of a container under viscous interaction with a flat wagon in sea transport. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. JVE International, 2020. p. 68-73. ISSN: 2345-0533.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P. Konstrukce středových kloubů u strojů s kloubovým rámem. 46. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov - Zborník konferencie. first. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite v Žilině, 2020. s. 46-51. ISBN: 9788089276608.
Detail

FOMIN, O.; LOVSKA, A.; PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P. Strength characteristic determination of a flat wagon carrying structure with a lower centre of gravity. In Vibroengineering PROCEDIA. Vibroengineering Procedia. JVE International, 2020. p. 99-104. ISSN: 2345-0533.
Detail

DRBAL, M. A method of rotary engine performance prediction. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 2020, vol. 108, no. 1, p. 37-43. ISSN: 0209-3324.
Detail

PÍŠTĚK, V.; KUČERA, P.; FOMIN, O; LOVSKA, A. Effective Mistuning Identification Method of Integrated Bladed Discs of Marine Engine Turbochargers. Journal of Marine Science and Engineering, 2020, vol. 8, no. 5, p. 1-12. ISSN: 2077-1312.
Detail