Detail projektu

Optimalizace mikrostruktury keramických materiálů a kompozitů pro zlepšení jejich mechanických a funkčních vlastností

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Moderní metody přípravy keramických materiálů zahrnují konvenční a nekonvenční syntézy práškových materiálů, suché a mokré tvarovací metody a konvenční slinování, popřípadě slinování v přítomností tlaku či elektromagnetického pole. Aplikace těchto metod umožní přípravu nových monolitických a kompozitních materiálů s optimalizovaným fázovým a chemickým složením, s mikrostrukturou šitou na míru a tedy i se zlepšenými mechanickými, biologickými a funkčními vlastnostmi.

Označení

FSI-S-20-6292

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- spolupříjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)
ÚMVI-odbor keramiky a polymerů
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

DRDLÍK, D.; ZEMAN, D.; TOFEL, P.; CHLUP, Z.; HADRABA, H.; DRDLÍKOVÁ, K. A comparative study of direct and indirect evaluation of piezoelectric properties of electrophoreticaly deposited (Ba, Ca) (Zr, Ti)O-3 lead-free piezoceramics. Ceramics International, 2021, vol. 47, no. 2, p. 2034-2042. ISSN: 0272-8842.
Detail