Detail projektu

Časoprostorová analýza kongescí při evakuaci

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Projekt se bude zabývat zavedením nové časoprostorové veličiny, která bude komplexně popisovat kritické lokality objektu z hlediska tvorby kongescí při evakuaci. Při interpretaci výsledků simulací evakuačních modelů je vhodné, aby se kritická hustota a doba obsazenosti, jakožto standardně užívané metriky pro stanovení kritických lokalit, uváděli souběžně, nikoli odděleně. Vznikne tedy nová metrika pohybu osob při evakuaci, na jejímž základě bude možné detekovat kritické lokality z hlediska tvorby kongescí.

Označení

FAST-J-20-6454

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Uhlík Ondřej, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

OKŘINOVÁ, P.; NIKOLOV, D.; UHLÍK, O. Optimization of the Evacuation of the Music Festival Grounds Using a Numerical Model. 2020.
Detail