Detail projektu

Vývoj vysoceodolných betonů pro prostředí XA vyrobených za použití úletových popílků

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Hlavním cílem projektu bude vytvořit betonový kompozit obsahující úletový popílek, který by odolával chemicky agresivnímu prostředí. Pro výrobu těchto vysoceodolných kompozitů vůči chemicky agresivnímu prostředí bude rovněž posouzena možnost využití fluidního úletového popílku, případně kombinace vysokoteplotního a fluidního popílku, která by po vzoru několika publikovaných výzkumů mohla být dále nápomocna pro zvýšení této odolnost kompozitu.

Označení

FAST-J-20-6386

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Meruňka Milan, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

MERUŇKA, M.; ŤAŽKÁ, L.; HELA, R. Determination of the Evolution of Hydration Temperature When Combining High-temperature Fly Ash and Fluidized Bed Combustion Fly Ash. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. USA: AIP Publishing, 2021. p. 020009-1 (020009-8 p.)ISBN: 978-0-7354-4066-1.
Detail

MERUŇKA, M.; HELA, R. PRŮBĚH HYDRATAČNÍCH TEPLOT PŘI KOMBINACI VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO ÚLETOVÉHO POPÍLKU. Juniorstav 2021. Brno: VUT Brno, 2021. s. 543-548. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail