Detail projektu

Vývoj metod prostorové analýzy pro adaptivní statistické vzorkování v úlohách spolehlivosti

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Cílem projektu je zdokonalení simulačních metod spolehlivostní analýzy tak, aby kromě omezené bodové informace o chování funkce reprezentující inženýtský problém tyto metody co nejvíce využily také prostorové a topologické informace. Projekt zahrnuje vývoj jak metod dekompozice prostoru (Voroného diagramů, Deloneho triangulací), tak i adaptivních algoritmů, které teselaci explicitně nevyužívají. Projekt má zvlášť velký význam v náročných úlohách s omezeným počtem simulací a silnou interakcí náhodných proměnných.

Označení

FAST-J-20-6287

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Gerasimov Aleksei, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)