Detail projektu

Stavební vývoj a ochrana památek moderní architektury v kontextu veletržního areálu

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Cílem projektu je zdokumentovat průběh památkové ochrany a stavebních změn u památek v areálu brněnského výstaviště se zvláštním zřetelem k objektu zámečku s interiéry navrženými Adolfem Loosem. Dále budou předmětem zkoumání proměny paradigmatů památkové péče ve vztahu k funkčně unikátnímu souboru památek moderní architektury, jaký představuje brněnské výstaviště, ve druhé polovině 20. století.

Označení

FA-J-20-6469

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Štěpánková Lenka, Ing. arch.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav urbanismu
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)