Detail projektu

Analýza dynamické odezvy drážních konstrukcí metodou spekter vyšších řádů

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Podstata projektu spočívá v aplikaci spekter vyšších řádů k analýze transientních dějů probíhajících v konstrukcích železniční tratě. Součástí bude teoretický rozbor, výběr nejvhodnějších postupů pro analýzu dynamických vlastností a návrh optimálního algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a vytvořené programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Označení

FAST-S-20-6408

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Janoštík Dušan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Nohál Viktor, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)