Detail projektu

Plán řízení rizik pro vybrané kritické objekty dopravní infrastruktury

Období řešení: 01.03.2020 — 31.12.2022

O projektu

Plán řízení rizik pro vybrané prvky dopravní infrastruktury zajistí přípravu kvalitní odezvy na zvládnutí závažných rizik, se kterými je třeba v dané lokalitě počítat; určením odpovědností odstraní zpoždění v nastartování odezvy. Přispěje k zajištění interoperability dopravních systémů, dopravních cest, technických prostředků dopravních cest; udržitelnosti zajištění veřejných služeb; zvýšení kvality dopravních systémů; zvýšení kvality dopravního systému na regionální rozvoj a životní podmínky obyvatel; zohlednění souladu potřeb ekonomického rozvoje, přírodních zdrojů a recyklace odpadů při rozvoji dopravních systémů a sítí; snížení globálních vlivů dopravy na klima a emisí škodlivých látek v místech se silnou dopravní zátěží; snížení vlivu dopravy na ŽP, zvýšení účinnosti dopravního systému; řešení udržitelné dopravní obslužnosti regionů a měst s vazbou na zásobování obchodních zón včetně center měst a zpětné logistiky zohledňující principy konceptu chytrých měst.

Označení

CK01000095

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Veselík Petr, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.03.2020 - 31.12.2022)
Adamec Vladimír, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.03.2020 - 31.12.2022)
Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.03.2020 - 31.12.2022)
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.03.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (22.07.2019 - nezadáno)
Ústav železničních konstrukcí a staveb
- spolupříjemce (01.03.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
- plně financující (2020-03-25 - 2026-07-31)