Detail projektu

Pokročilá analýza srdeční depolarizace pomocí vysokofrekvenčních a ultra-vysokofrekvenčních složek elektrokardiogramu

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Podstatou projektu je navržení metodiky a vytvoření softwaru, který bude schopen automaticky klasifikovat vybrané poruchy vedení vzruchu během srdeční depolarizace (LBBB, RBBB, LAH, LPH a hypertrofii komor). Unikátnost navrženého řešení spočívá v tom, že ke klasifikaci budou využity vysokofrekvenční a ultra-vysokofrekvenční složky elektrokardiogramu. V případě splnění cílů projektu bude klasifikace vybraných srdečních patologií přesnější, což umožní úspěšnější léčbu pacientů.

Označení

FEKT/FIT-J-19-5800

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smíšek Radovan, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Drahanský Martin, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Goldmann Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kolářová Jana, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Fakulta informačních technologií
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav biomedicínského inženýrství
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav inteligentních systémů
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

VIČAR, T.; NOVOTNÁ, P.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R. Sepsis Detection in Sparse Clinical Data Using Long Short-Term Memory Network with Dice Loss. In Computing in Cardiology 2019. Computers in Cardiology. 46. Singapore: Computing in Cardiology 2019, 2019. p. 1-4. ISSN: 0276-6574.
Detail

SMÍŠEK, R.; JURÁK, P.; HALÁMEK, J.; PLEŠINGER, F.; VIŠČOR, I.; MATEJKOVÁ, M.; LEINVEBER, P. Modeling an Activation of Heart Ventricular Segments. In Computing in Cardiology 2019. Computers in Cardiology. 46. 2019. p. 1-4. ISSN: 0276-6574.
Detail

SMÍŠEK, R.; GOLDMANN, T. Advanced ECG analysis techniques. 2019.
Detail

JURÁK, P.; ČURILA, K.; LEINVEBER, P.; PRINZEN, F.; VIŠČOR, I.; PLEŠINGER, F.; SMÍŠEK, R.; PROCHÁZKOVÁ, R.; OSMANČÍK, P.; HALÁMEK, J. Novel ultra-high-frequency electrocardiogram tool for the description of the ventricular depolarization pattern before and during cardiac resynchronization. Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 2020, vol. 30, no. 12, p. 300-307. ISSN: 1540-8167.
Detail

MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Advanced P Wave Detection in Ecg Signals During Pathology: Evaluation in Different Arrhythmia Contexts. Scientific Reports, 2019, vol. 9, no. 18582, p. 1-11. ISSN: 2045-2322.
Detail