Detail projektu

Interakce pulsního EM pole s tenkovrstvými strukturami

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Řízená syntéza tenkovrstvých (TV) struktur umožnila zásadní technologické objevy v elektronice a v polovodičovém průmyslu s rozličnými aplikacemi zahrnující mikro a nano-elektronické součástky, technologie pro datové a energetické uložiště a integrované optické zařízení. Návrhové postupy takových struktur jsou v podstatě založeny na výpočetních nástrojích, které přibližně řeší rovnice EM pole. Vzhledem k více-škálové povaze problémů zahrnující TV, standardní, obecně použitelné numerické techniky vedou k nepřípustně vysokým výpočetním nárokům a velmi omezenému vhledu do fyziky tenkých vrstev. Navzdory stále se zvyšujícímu se počtu aplikací spoléhající na působení pulsního EM pole, příslušné techniky modelování v časové oblasti se v literatuře objevují velmi vzácně. Majíc na mysli tuto mezeru v teorii EM pole, tento projekt se zaměřuje na vývoj nových sofistikovaných metod modelování a řešení v uzavřeném tvaru, které umožní další vývoj zařízení založených na tenkovrstvých technologiích.

Klíčová slova
elektromagnetického pole;výpočetní elektromagnetismus;tenkovrstvé vysoko-kontrastní struktury;okrajové podmínky;integrální rovnice;časová oblast;Cagniardova-DeHoopova metoda;Wienerova-Hopfova metoda.

Označení

20-01090S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Štumpf Martin, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kadlec Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Marek Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (06.03.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2020-02-19 - nezadáno)

Výsledky

KADLEC, P.; MAREK, M.; ŠTUMPF, M. Thin-Film Screen Time-Domain Shielding Effectiveness: Multi-Objective Optimization of the Testing Pulse. In 2020 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE. Rome, Italy: 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5579-1.
Detail

ŠTUMPF, M.; ANTONINI, G.; RUEHLI, A. E. Cagniard-DeHoop Technique-Based Computation of Retarded Partial Coefficients: The Coplanar Case. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 148989-148996. ISSN: 2169-3536.
Detail

ŠTUMPF, M. Time-Domain Modeling of Thin High-Contrast Layers With Combined Dielectric and Magnetic Properties. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2020, vol. 19, no. 6, p. 969-971. ISSN: 1536-1225.
Detail