Detail projektu

Návrh metody měření prostorové deformace vozidla

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Realizace měření deformací za pomocí několika známích metod (pomocí nivelačních latí, měřících tyčinek apod.) porovnat mezi s sebou z hlediska obtížnosti měření a vyhodnocení, časové náročnosti a zjistit odchylky měření. Ze zjištěných hodnot bude následně odvozena hodnota deformační energie a tato bude porovnána se skutečností. Pro tento účel je tedy nutné měření provést na vozidle, které bylo podrobeno nárazové zkoušce, kde je hodnotu deformační energie možné odvodit z hodnot, naměřených přístroji ve vozidle.

Označení

ÚSI-J-19-6090

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Moravcová Pavlína, Ing. - hlavní řešitel
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

MORAVCOVÁ, P.; MIKULEC, R. Případová studie vlivu stáří vozidel na zranění cestujících. Soudní inženýrství, 2019, roč. 30, č. 1, s. 2-8. ISSN: 1211-443X.
Detail

MORAVCOVÁ, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; BILÍK, M.; KOSTÍKOVÁ, M. Z badań nad zależnością między energią zderzenia a deformacją pojazdu. Paragraf na drodze, 2019, roč. 1, č. 2, s. 45-61. ISSN: 1505-3520.
Detail

MORAVCOVÁ, P.; BUCSUHÁZY, K.; BILÍK, M. Případová studie: stanovení EES vozidla. 11. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA 2019. 2019. s. 50-58. ISBN: 978-80-214-5730-0.
Detail