Detail projektu

Analýza cyklické plasticity niklových superslitin IN713LC a Rene 41

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Cílem projektu je charakterizace superslitin IN713LC a Rene 41 při únavovém zatížení, a sice určení podílu lokalizace plastické deformace na vzniku únavových trhlin a únavového lomu. Analýzou hysterezních smyček pomocí statistické teorie napěťově-deformační odezvy bude určen efektivní Youngův modul, efektivní napětí a interní kritické napětí, první a druhé derivace hysterezních půlcyklů, což bude korelováno s pozorovaným vývojem dislokačních struktur při nízkocyklovém cyklování s konstantní amplitudou celkové deformace.

Označení

CEITEC VUT-J-19-5923

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Babinský Tomáš, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Poczklán Ladislav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Polák Jaroslav, prof. RNDr., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Středoevropský technologický institut VUT
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)