Project detail

Analýza cyklické plasticity niklových superslitin IN713LC a Rene 41

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

On the project

Cílem projektu je charakterizace superslitin IN713LC a Rene 41 při únavovém zatížení, a sice určení podílu lokalizace plastické deformace na vzniku únavových trhlin a únavového lomu. Analýzou hysterezních smyček pomocí statistické teorie napěťově-deformační odezvy bude určen efektivní Youngův modul, efektivní napětí a interní kritické napětí, první a druhé derivace hysterezních půlcyklů, což bude korelováno s pozorovaným vývojem dislokačních struktur při nízkocyklovém cyklování s konstantní amplitudou celkové deformace.

Mark

CEITEC VUT-J-19-5923

Default language

Czech

People responsible

Babinský Tomáš, Ing.
- hlavní řešitel (2019-01-01 - 2019-12-31)
Poczklán Ladislav, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2019-01-01 - 2019-12-31)
Polák Jaroslav, prof. RNDr., DrSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2019-01-01 - 2019-12-31)

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)