Detail projektu

Ověření využitelnosti nedestruktivní ultrazvukové metody pro predikci alkalicko-křemičité reakce

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Hlavním cílem projektu je ověření využitelnosti nedestruktivní ultrazvukové impulsové metody pro predikci vzniku a průběhu alkalicko-křemičité reakce, které je doprovázena změnami v mikrostruktuře.

Označení

FAST-J-19-6012

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Gusak Dmitrii, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

Gusak D.; Brožovský J., Hela R. ZHODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY PRO DETEKCI ALKALICKÉ KŘEMIČITÉ REAKCE KAMENIVA V BETONU. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ JUNIORSTAV 2019. Brno: VUT Brno, 2020. s. 628-635. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail